DENİZLERİMİZİN MAVİSİ, SİYAHA DÖNMESİN

DENİZLERİMİZİN MAVİSİ, SİYAHA DÖNMESİN


“Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Sürdürülebilir Yat ve Deniz Turizmi Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı 2009”

Günümüzde hem kıyılarda yaşayan nüfusun artması sonucu kıyı alanlarının kullanımı hem de ulaşım, taşımacılık, rekreasyonal ve sportif amaçlı denizi ve kıyı kullanımları sonucu atıklardan oluşan kirlilik artmaktarken, Kıyı bölgelerinde oluşan atıkların toplanması, taşınması, arıtılması doğal ekosistemi bozmayacak şekilde bertaraf edilmeleri gibi süreçlerin planlanması için sürdürülebilir bir yönetim anlayışı gerekiyor. Bu nedenlerle, deniz araçlarından kaynaklanan petrol ve yağ türevleri, gaz emisyonları, evsel nitelikli atıklar, zehirli boyaların üzerine akademik, endüstriyel araştırmalarının  yapılması ve bu araştırmalar toplumun her kesimi tarafından desteklenmeli.

http://www.akdeniz.edu.tr/muhfak/calıstay09/index.htm