AVRUPALI TÜRKLERE YÖNELİK TURİZM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

Bunun en büyük nedenlerinden biri; Avrupalı Türklerin bu yıl Türkiye’de geçirecekleri gün sayısında bir düşüş olması. Artık 4 hafta kalmak yerine 24 gün kalmayı tercih ediyorlar. Böylece Türkiye’de Türk turizmine büyük katkıda bulunan ama Türkiye tarafından fazla ciddiye alınmayan Avrupalı Türk turistler yavaş yavaş Türkiye’ye olan ilgilerini azaltmış bulunuyorlar.

Gerek Turizm Bakanlığı’nın gerekse TÜRSAB’ın fazla ciddiye almadığı Türk turistler arasındaki gençler büyük bir oranda Ibiza, Mallorca, ABD gibi ülkelere daha fazla ilgi gösteriyorlar.

Avrupalı Türkler artık Türkiye’yi daha az tercih ediyor

TAVAK’ın yaptığı 2015 araştırmasına göre Avrupalı Türk turistler 2014 yılına göre bu yıl Türkiye’yi tatil için daha az tercih ediyor. 2014 Yılında Türkiye’ye gelen EuroTürk sayısı 2,7 Milyon sayısına ulaşmışken 2015 yılında bu sayı 1,9 Milyon kişiye kadar düştü ve böylece 2012 yılında Türkiye’ye gelen EuroTürk sayısı seviyelerine düştü.

AB’de 5,4 Milyon Türk Kökenli Göçmen Yaşıyor

TAVAK Vakfı’nın 2015 yılı araştırmasına göre 508 Milyon insandan oluşan, 28 ülkeli Avrupa Birliği sınırları içerisinde takriben 5,4 Milyon EuroTürk yaşamaktadır.

Avrupa Birliği Ülkelerinde Türk Nüfus (2015)

Ülke

Toplam Türk

Türk Vatandaşları


Sayısı


EU-28 Ülkelerinde Türk Göçmenler

Belçika

135.000

39.532

Danimarka

59.920

28.934

Almanya

3.090.000

1.678.166

Fransa

434.540

323.421

Hollanda

478.330

142.698

Avusturya

247.500

106.000

İsveç

40.766

10.840

Büyük Britanya

180.000

90.000

Diğer 19 AB-Ülkeleri 130

130.000

--

Toplam (1)

4.796.056

2.419.491

Türk AzınlıklarYunanistan

150.000

-

Bulgaristan

500.000

-

Romanya

20.000

-

Toplam (2)

670.000

-

AB´deki Türk göçmenler ve azınlıklar

EU-28 Toplam. (1+2)

5.466.056

2.419.491

Kaynak: TAVAK 2015Bunların %40’ının üzerinde bir kitlesi de tatillerini Türkiye’de geçirmek için gelmektedirler. Avrupa’dan gelen Türkler, ciddi bir şekilde alıverişe para harcarken, özellikle İstanbul’daki önemli eğlence merkezlerine gitmektedirler.

Yıl

Türkiye’ye gelen Avrupalı Türk Turist Sayısı

2012

1,8 Milyon Kişi

2013

2,3 Milyon Kişi

2014

2,7 Milyon Kişi

2015

1,9 Milyon Kişi

AB’li Türkler ortalama 3,5 hafta kalıyorlar

TAVAK’ın 2015 yılında yaptığı araştırmaya göre Avrupalı Türkler Türkiye’de ortalama 3,5 hafta kalmayı planlamaktadırlar. Geçtiğimiz yıllarda bu oran 28 – 30 gün arasında dolaşırken bu yıl 24 güne kadar düşmüştür. Bunun üç önemli nedeni vardır:

  • 1-Avrupalı Türkler artık yavaş yavaş tatillerini başka ülkelerde geçirmeyi tercih etmeye başlamışlardır. Özellikle 35 yaşına kadar olan genç EuroTürkler tatilleri için daha canlı yerleri tercih etmektedirler. Almanya’daki Türk seyahat acentalarından alınan bilgilere göre Ibiza, Mallorca, İtalya ve ABD bu açıdan öne çıkmaktadır.
  •  
  • 2-Avrupa’da yaşayan ve yaş ortalaması yüksek olan Türkler, özellikle emekliler, ekonomik açıdan çektikleri sıkıntılar nedeniyle tatillerini azaltmak zorunda kalmıştırlar. Yalnız Almanya’da yaşayan Türk kökenli göçmenlerin %4’ü fakirlik sınırının altında yaşarken, işsizlik oranları %32’ye çıkmış bulunmaktadır. Bu açıdan yaşlı nesil tatil yapmayı fazla planlayamamaktadır. Bunun dışında belirli bir kitle tatillerinin yarısını Türkiye’de yarısını da Almanya’da geçirmektedirler. Fakat bunlar artık Türkiye’ye yarı yarıya dönmüş kitleyi oluşturmaktadır.
  •  
  • 3-Türkiye’deki son politik gelişmeler Avrupa’daki Türklerin Türkiye’ye gelmesini alıkoymaktadır. Türkiye’deki son gelişmeler özellikle belirli kitleleri korkutmaya başlamış ve bazı kitleleri de “Ülkem bile olsa anti demokratik bir ülkede tatilimi geçirmek istemem” yaklaşımını beraberinde getirmektedir. Buda gelmeme istemlerinde önemli bir rol oynamıştır.
  •  

Buna karşılık Türkiye’ye gelen Avrupalı Türkler artık akrabalarını ziyaretle fazla zaman harcamamakta, başta İstanbul, Bodrum, Antalya, Marmaris ve Çeşme gibi yerlere gitmektedirler. Avrupalı Türklerin en gözde tatil noktası ise İstanbul’dur. 2010 ve 2011 yıllarında ortalama 1200 € harcayan Türkler 2012 yılında ekonomik krizin de etkisiyle harcamalarını ortalama 1100 € ‘ya düşürmüştürler. 2013 yılındaki ortalama harcamalarına baktığımız zaman ise bu sayının kişi başına ortalama 1170 € olduğunu görürüz. 2014 yılında ortalama harcamalarda yükselme söz konusu olmuştur ve 1320 Euro seviyelerine çıkmıştır. 2015 yılında ise gelen EuroTürk sayısının düşüşü ve ekonomik krizin etkisiyle harcamalarını azaltan EuroTürkler ortalama 980 Euro harcamıştırlar.

Yıl

Avrupalı Türk Turistlerin Kişi Başına Ortalama Harcamaları

2010

1200 Euro

2011

1200 Euro

2012

1100 Euro

2013

1170 Euro

2014

1320 Euro

2015

980 Euro

Avrupalı Türkler Türkiye ziyaretlerinde özellikle hava yolunu tercih etmektedirler. Buna karşılık yaz aylarında uçak fiyatlarındaki artış Türkleri eskiden olduğu gibi Balkanlar üzerinden karayoluyla ülkeye gelmeye teşvik etmektedir. Bu da tatil süresinin kısalmasına neden olmaktadır.

2015 yılında Avrupalı Türkler Türkiye’ye daha az döviz bıraktılar

2012 yılında Türkiye’ye gelen 1,8 milyon Türk kökenli turist takriben 1 milyar 980 milyon € ‘yu ülkemize getirmişlerdi. 2014 yılında Almanya’dan 5 milyon 150 bin kadar Alman turist Türkiye’ye gelmiş ve geçtiğimiz yıllarda Türkiye’ye gelen ve ortalama süreleri 17 gün olan Almanlar en fazla 660 € harcarken, Avrupalı Türkler 2015 yılında tahminen ortalama 980 € harcayacaklardır. Bu açıdan Avrupalı Türkler her ne kadar harcamaları azalmış olsa da Alman turistlerden daha fazla dövizi Türkiye’ye bırakmaktadırlar. 2014 yılında Avrupalı Türkler 3,4 Milyar € Türkiye’deki tatillerine harcamışlardır. 2015 yılında bu rakam neredeyse yarı yarıya düşmüş ve 1,8 Milyar Euro seviyesine gerilemiştir.

Yıl

Avrupalı Türk Turistlerin Yıllara Göre Toplam Harcamaları

2012

1,980 Milyar Euro

2013

2,691 Milyar Euro

2014

3,464 Milyar Euro

2015

1,862 Milyar Euro

Avrupalı Türkler Türk Turizmi açısından her zaman önemli bir faktör olmuşturlar fakat bu yıl bu faktörün eski önemini koruyamadığı ortaya çıkmaktadır. 2015 yılında Avrupa’da yaşayan 1 milyon 950 bin Türk, Türkiye’ye gelmeyi planlamaktadırlar. Bu yıl 1 milyon 100 bini Almanya’dan olmak üzere takriben gelecek olan 1 milyon 950 bin Türkün Türkiye’deki harcamaları da düşmüş bulunmaktadır.

Araştırmanın Künyesi

TAVAK Vakfı 10 Ağustos-10 Eylül 2015 tarihleri arasında araştırmayı gerçekleştirmiştir. KATİ yönetimi ile 750 Almanyalı 250 Fransalı 250 Hollandalı 200 Avusturyalı Türk ile araştırma yapılmıştır. Buna göre araştırma 1450 kişiyi kapsamaktadır. Özellikle Almanya ve Hollanda’daki tur operatörlerinin de getirdikleri turistler arasındaki arasında ki Türk turistlerin sayısına göre bir araştırma yapılmıştır.