TURİZM EĞİTİMİ KALİTE VE AKREDİTASYON ÇALIŞTAYI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yükseköğretimde eğitim kalitesinin arttırılması ve akreditasyon oranlarının yükseltilmesi bağlamında turizm ile ilgili alanlarda akreditasyon verme konusunun kapsamlı ve geniş katılımlı bir platformda ele alınması amacıyla “Turizm Eğitimi Kalite ve Akreditasyon Çalıştayı” düzenlendi.

TURİZM EĞİTİMİ KALİTE VE AKREDİTASYON ÇALIŞTAYI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çalıştay, Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarının belirlenmesini sağlayan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ile YÖKAK tarafından turizm ve ilgili alanlarda akreditasyon verme konusunda yetkilendirilen Turizm Akademisyenleri Derneği Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TUADER-TURAK) işbirliği ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi katkılarıyla, 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü 10:00-17:30 saatleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

Çalıştaya Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı Suat Tural, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Ayık, Türkiye Kalite Derneği Temsilcisi Dr. Hüsniye Fırat, TURAK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, TURAK Başkan Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Birkan ile Prof. Dr. Orhan İçöz, TURAK Üyeleri Prof. Dr. Celil Çakıcı ile Öğr. Gör. Erdem Daşcı, TURAK Genel Sekreteri Doç. Dr. Gülten Yurtseven, NEVÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın, Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü Kamer Rodoplu, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencisi Arş. Gör. Sercan Benli ile üniversitelerin ilgili akademisyenleri katıldı.

Turizm eğitiminde akreditasyon süreçlerine yönelik bilgilendirmenin yapıldığı çalıştayın açılışında, TURAK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna’nın ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas konuşma gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, salgın sonrasında da, turizmdeki hedeflerinden sapmadan güçlü bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirerek konuşmasına başladı. Sektör çalışanlarının niteliğinin yükseltilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Alpaslan, turizm eğitimini çok fazla önemsediklerini belirtti. Sözlerine şu şekilde devam eden Alpaslan, “Türkiye sahip olduğu değerler açısından, tüm dünyayla yarışabilme potansiyeline sahiptir. Sahip olduğu bu potansiyelle 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Türkiye sahip olduğu güçlü yanlarıyla, pandemi sonrasında da uluslararası turizm pazarında yerini alacaktır.” dedi. Turizmin stratejik sektör olarak ilan edilmesinin altını çizen Bakan Yardımcısı, bu durumun politikaların oluşturulması sırasında turizmin öncelikli sektör olarak değerlendirilmesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının turizme hizmet etmesi anlamına geldiğini ifade etti. “Hedeflerimize ulaşma doğrultusunda, turizm sektöründe yer alan işgücünün teorik ve pratik yeterliliği önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle, turizm eğitiminde akreditasyona sahip olmanın son derece önemli ve gerekli olduğuna inanıyoruz” vurgusunu yapan Alpaslan, tüm dünyada turizm eğitiminde örnek bir ülke olacağımız inancını taşıdıklarını ifade etti. Çalıştaya katılan tüm konuşmacılara ve dinleyicilere teşekkürlerini sunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, böylesine değerli bir organizasyonda yer almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın ardından sözü alan Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Yükseköğretim Kalite Kurulu olarak kurulduktan bu zamana kadar geçen süreçte, dünyanın hızla değişmesi nedeniyle dijital dünyaya geçiş sağlanması gerektiğini savundukları bu dönemde, pandemiyle karşılaşmanın söylemlerin hepsini doğruladığını dile getirerek konuşmasına başladı. Uzaktan eğitime ve dijitalleşmeye ayak uydurmakta zorlanırken, bu sürecin ne kadar önemli olduğunun farkına varıldığını kaydeden Elmas, pandemi öncesinde de yükseköğretimde bazı acil önlemlerin alınması gerektiğini ifade ettiklerinin altını çizdi. Bu önlemler arasında iki önemli parametre bulunduğunu dile getiren YÖKAK Başkanı, bunlardan ilkinin tüm öğrencilere hayat boyu öğrenme kapsamında yetkinlik kazandırmak, ikincisinin ise bu süreci yönetecek bilişim destekli liderlik sağlamak olduğunu vurguladı. “Ancak bu iki hususu yakalayanlar dünyaya ayak uydurabilir” diye konuştu. Pandemi süreciyle birlikte online destekli öğrenmenin gündeme daha çok taşındığını ifade eden Başkan Elmas konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Yükseköğretim Kalite Kurulu olarak biz, üniversitelerin bazı kriterler doğrultusunda akredite olup olamayacağını değerlendiriyoruz. Bu bağlamda, YÖKAK olarak yoğun bir çaba göstererek Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği’ne tam üye olduk. Sonrasında Asya Pasifik Ajanslar Birliği’ne ve Amerika’daki çatı kuruluşlara tam üyeliği de tamamladık. Ancak buradaki hedefimiz, sistemimizin kendimize ait olmasıdır. Biz istiyoruz ki, ülkemizde de kalite akreditasyon ajansları çoğalsın. Nitekim bu sayı bir senede %50 arttı. Şu anda 18 ulusal ajans, 6’ya yakın da dışarıdan gelen ajans yer almakta. Kişisel görüşüm, yerel ajansların akreditasyon anlamında ülkemize daha yararlı olacağı yönünde.” dedi. Türkiye’de akredite olan program sayısının 800’e yaklaştığını vurgulayan Başkan Elmas, hızla bu sayıların artmasını istediklerini kaydetti. YÖKAK Başkanı Elmas, gerçekleştirilen çalıştayın, tüm katılımcıların değerli katkıları ile verimli geçeceğini umduğunu dileyerek konuşmasını tamamladı.

YÖKAK Başkanı Elmas’ın ardından, Prof. Dr. Muharrem Tuna’nın başkanlığında gerçekleştirilen “Turizm Eğitiminde Kalite ve Akreditasyonun İstihdama Etkisi” konulu ilk panelde, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, TUREB Başkanı Suat Tural ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Ayık birer konuşma gerçekleştirdi. Öğle arasının ardından gerçekleştirilen ikinci panelde “Rektörler Gözüyle Eğitimde Kalite ve Akreditasyon” değerlendirildi. “Turizm Eğitiminde Akreditasyon” semineri sonrasında gerçekleştirilen “TURAK Akreditasyonunda İyi Uygulamalar” panelinde, Türkiye’de turizm alanında öncü niteliği taşıyan akredite olmuş kurumların mevcut uygulamalarına değinildi. Çalıştay, “Mezun ve Öğrenci Gözüyle Turizm Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon”un değerlendirildiği panelin ardından, TURAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Birkan’ın çalıştaya ilişkin gerçekleştirdiği değerlendirme konuşmasıyla sona erdi.