YATIRIMLARDA ANTALYA YİNE ÖNDE

Konaklama sektörü 2019 yılı 8aylık dönemde, 122 otel projesi için 2,78 milyar TL’lik yatırım teşviği aldı.

YATIRIMLARDA ANTALYA YİNE ÖNDE

Toplamda 5.346 kişinin iş bulacağı otel projeleri ile 79 adet yeni otel inşaa edilecek. 43 otelde de yenileme yapılacak.

TurizmDataBank’ın derlediği verilere göre; yatırımlarda ilk sırayı Antalya aldı.Antalya, toplam yatırım bütçesinden % 43, yeni otel bütçesinden % 34 ve yeni istihdamdan da % 36 pay aldı.
Antalya’nın yenilenecek otel bütçesinden aldığı pay da % 72 oldu. Bu dönemde Antalya, yeni yapılacak otel yataklarının % 40’ını, yenilenecek yatakların da % 74’ünü aldı.

Yatırım teşvik belgeleri (Ocak-Ağustos)

 

Proje

Bütçe, milyar TL

İstihdam

Yatak

Toplam

122

2,78

5.346

37.725

Yeni

79

2,17

4.635

16.375

Yenileme

43

0,61

711

21.350

Toplam yatırım bütçe ve yatak kapasitesinden alınan paylar, %

 

Bütçe

Yatak

Antalya

42,9

59,3

Sakarya

12,2

4,5

İzmir

11,4

4,5

İstanbul

6,5

4,6

Muğla

5,2

6,9

Bursa

1,9

1,7

Diğer

19,9

18,6

Kaynak: TurizmDatabank derlemesi, Ekonomi Bakanlığı