Dünyada turizmde en fazla bilinen marka Avustralya

Dünyada turizmde en fazla bilinen marka Avustralya

TUYED’in FutureBrand’in CBI anketinden derlediği bilgilere göre, ankete katılanlara ziyaret edecekleri ülkeyi neye göre belirledikleri, ülke adının kendilerinde özel çağrışımlar yapıp yapmadığı, ülkede kendilerine samimi ve yakın ilgi gösterilip gösterilmediği, ülkeyi ziyaret etmeyi düşünüp düşünmedikleri ve başkalarına tavsiye edip etmeyeceklerine ilişkin çeşitli sorular yöneltiliyor. Ayrıca, ülkelerin markalaşma, ekonomik alandaki büyüme, turizm ve seyahat alanındaki attıkları adımlar da dikkate alınıp inceleniyor.  

2008 Dünya Marka Ülkeler Endeksi, anket sorularına verilen yanıtlar ve yapılan araştırmalardan çıkan sonuçların değerlendirilmesiyle oluşturuluyor. Örneğin, geçen yıl dünyada en fazla bilinen marka ülkeler endeksinde 6’ncı sırada yer alan Kanada, hızlı bir yükseliş kaydederek, bu yıl, ABD’nin önüne geçip ikinci sıraya oturdu.

2008 Marka Ülkeler Endeksi’nin İlk 10’u


Avustralya
Kanada
ABD
İtalya
İsviçre
Fransa
Yeni Zelanda
Japonya
İsveç

Turizmde Yıldızı Yükselenler

Öte yandan, Marka Ülkeler Endeksi (Country Brand Index-CBI) çalışmasında Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hırvatistan turizmde yıldızı en fazla yükselen üç ülke olarak gösteriliyor. Söz konusu ülkelerin önümüzdeki 5 yılda turizmin ana varış noktaları haline geleceğine inanılıyor. Ayrıca, Vietnam, Hindistan ve Küba’nın da bu yıl listeye eklendiği belirtiliyor.