ANTALYA HAVALİMANINDA GÖREVLİ 198 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNE EĞİTİM SEMİNERİ VERİLDİ

Seminerde; Özel Güvenlik Görevlilerinin görevlerini ifa ederken karşılaştıkları olaylarla ilgili olarak, polis ile olay öncesi ve olay sonrası sağlanacak olan koordinasyonun önemi belirtilerek, aldıkları bilgi ve duyumları bölgede görevli polis ekiplerine aktarmaları halinde suçlarla mücadelede önemli mesafeler kat edilebileceği, ilimizde görev yapmakta olan 6268 Özel Güvenlik Görevlisinin görevli polis sayısına eklendiğinde kamu güvenliğinin sağlanmasına önemli katkıda bulunabileceği, Özel Güvenlik Görevlilerinin yakalama, zor kullanma, arama, kimlik kontrol yetkileri ve kanunda belirtilen zor kullanma yetkisini kullanılırken herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için nelere dikkat edilmesi gerektiği konuları örneklerle anlatıldı.

Seminerde ayrıca, Anayasanın 29. Maddesinde “Herkesin düşünceyi ve kanaatlerini söz ve yazım, resim vb. tek başına veya toplu olarak yayma hakkına sahiptir” hükmü doğrultusunda özel güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylarda nasıl davranmaları ve hareket etmeleri gerektiği, gerek bireysel gerekse toplumsal olaylarda karşılaştıkları psikolojik durumlarda hangi hareket tarzlarını benimsemeleri gerektiği konularına değinilerek, gerekli görülmesi halinde jop kullanma ve kelepçe takma konuları uygulamalı şekilde anlatıldı