TURİZMDE BÜYÜMENİN KAYNAĞI, DÜŞÜŞÜN DE NEDENİ OLDU

Büyümenin esas kaynağı, düşüşün de nedeni oldu

Türkiye turizmi krizin başladığı ve derinleştiği 2014/2016 döneminde turist kaybının yüzde 60’lık kısmını, en rekabetçi olduğu paket tur pazarında yaşadı.

Türkiye’nin hizmet kalitesi ve herşey dahil ile bütünleşen güvenlikli ve güvenilir imajı, 2014 öncesi görülen hızlı büyümenin temel kaynağı olmuştu.

2011 ile bölgemizde başlayan ekonomik ve siyasal çalkantılar, savaş ve terör olayları 2013 sonuna kadar pozitif katkı sunar gibi görünse de 2014 ile birlikte ülkemizi de sıkıntıya sokan bir atmosfer yarattı.

Rusya ile yaşanan uçak krizi, terör olayları, darbe girişimi gibi negatif süreçlerle birlikte Türkiye turizmine büyük etkileri olan dönemde, büyümenin temel kaynakları olan pazarlar ve turist kitlesinde, davranışlarında keskin kırılmalar oldu.

Türkiye turizmi 2016 sonuna kadar hem turist kitlesinde, talep yapısından gecelemelere, paket tur gelirlerinden Pazar çeşitliliğine kadar bir dizi alanda kayıplar yaşadı.

Öyle ki, kriz öncesine kadar elde edilen kazançların önemli bir bölümü, bu extra olumsuz atmosferde birkaç yılda kaybedildi.

2017 yılına da bu olumsuzluklarla giren turizm sektörünün, 2018 ve ötesinde neler yapması gerektiği, TALEP PROFİLİ 2016 ANALİZİ kitabında geçmiş bulgularla ele alınarak özetlenmeye çalışıldı.

2016’da Paket turlarda neler değişti?

Krizde geceleme eğilimlerinde yeni bir döneme mi gelindi?
İllerde geceleme trendlerinde neler değişti?
Konaklama tesislerinin kaybı ne oldu?
Kriz, turist kitlesinde neleri değiştirdi?
Pazarlara göre turist kitlesi nasıl farklılıklar gösterdi?
Türkiye aile turizminde neler kaybetti?
Türkiye turizmi kriz sürecinde 2023’e doğru ne yapmalı?

 
DETAYLAR TALEP PROFİLİ 2016 ANALİZİ kitabında…