TURİSTİK TESİS ÇALIŞANLARINA DİPLOMA ŞARTI

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından da desteklenen, "2023 Stratejik Hedefleri için Stratejik Sektör Turizmde Ortak Akıl Projesi" kapsamında hazırlanan Turizm Meslekleri Kanunu konulu yasa taslağına göre Turizm Meslek Lisesi, Turizm Yüksekokulu, Turizm Fakültesi ve bu fakültelerin Yüksek Lisans ve Doktora diplomalarına sahip olmayan hiç kimse, turistik tesislerde çalışamayacak.

Yasanın kabul edilmesi halinde turizm diploması olmayan hiç kimsenin turistik tesislerde çalışamayacağını vurgulayan TİYADER Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hem gençlerin büyük emek sarf ederek elde ettikleri turizm diplomalarının bir değeri olacak hem de sektörde kalite ve kârlılık artacak, şikâyetler azalacak" dedi.