BEKLENEN OLDU VE HOTED KURULDU

Alanya’da kat hizmetleri alanında çalışanlar,kısa adı HOTED olan Hotel Kat Hizmetleri Eğitim ve Dekorasyonu Derneği kuruldu.Hakan Halit Yeni başkanlığında kurulan dernek yöneticileri kısa bir süre önce yapılan Alanya Houserkeeper derneği genel kurulundan sonra meydana gelen anlaşmazlık nedeniyle topluca istifa etmişti Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada derneğin otel temizliği, bakımı, dekorasyonu ve idaresi (Housekeeping) mesleğini geliştirmek ve bu mesleği yapanları mesleki düzeyde maddi ve manevi yönleri ile ilerletmek, mesleği tanıtmak, sevdirmek, meslektaşlarını eğitmek ve yüceltmek amacıyla kurulduğu bildirildi. HOTED'in kuruluşu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

HOTEL KAT HİZMETLERİ EĞİTİMİ VE DEKORASYONU DERNEĞİ( HOTED ) ALANYA BAŞTA ALANYA HK CAMİAMIZ OLMAK ÜZERE, TÜM TÜRKİYEDEKİ HK CAMİAMIZA VE TURİZM CAMİAMIZA HAYIRLI VE UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM.

NİÇİN HOTED?

Dernek; Hotel temizliği, bakımı, dekorasyonu ve idaresi (HOUSEKEEPING) mesleğini geliştirmek ve bu mesleği yapanları (HOUSEKEEPER) mesleki düzeyde maddi ve manevi yönleri ile ilerletmek, mesleği tanıtmak, sevdirmek, meslektaşlarını eğitmek ve yüceltmek amacıyla kurulmuştur. Üyelerin müşterek ekonomik, sosyal kültürel hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmalarda bulunur.

Dernek üyelerinin ortak menfaatleri doğrultusunda mesleki, teknik idari ve hukuki sorunların çözümünde çalışmalar yapar. Housekeeper olarak hizmet verenleri tek çatı altında toplamak için gerekli çalışmalarda bulunur.

Housekeeping mesleğinde başarı gösteren ve belirli hizmet yılını dolduran üyelerine her yıl ödül koyarak başarılarını sektöre ve kamuoyuna duyurur. Her dönem çeşitli aktivitelerle kamuoyuna mesleği tanıtır. Housekeeper üyelere meslekle ilgili her türlü teknik ve yönetim konularında bilgi aktarır, eğitim verir.

Mesleki gelişmeyi sağlar. Otellerin profesyonel HOUSEKEEPER'lara olan ihtiyacını karşılamak, alt ve üst kademe çalışanlarına olan ihtiyacı karşılamak üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak kurs, seminer, panel, konferans ve toplantılar düzenler. Bu işbaşı eğitimi ve kurslarda başarılı olan yönetici ve personele Katılım Sertifikası verilir.

Housekeeper'lık mesleğini ve turizm sektörünü her yönüyle tanıtmak için yurtiçi ve yurtdışı geziler, yarışmalar, konferanslar, sempozyumlar, paneller, toplantılar, gösteriler düzenler. Sergiler, fuarlar, müze, kitaplık, kulüp ve lokaller açar. Bülten, broşürler yayınlar. Her türlü eğlenceler koordine eder. Müzik festivalleri düzenler. Festivallerin sponsorluklarını yapar, sponsorlar kabul edebilir.

Housekeeper mesleğinin onurunu, şeref ve saygınlığını korumaya, gelişmesini sağlamaya özen gösterir.

Bakanlar Kurulu'ndan ve ilgili resmi mercilerden izin almak şartıyla dış ülkelerden aynı amaç doğrultusunda kurulmuş veya kurulacak derneklerle ve mesleki kurumlarla işbirliği yapar, üye olur. Üyelerden ve turizmle ilgili kuruluşlardan ve diğer özel veya tüzel kişilerden maddi manevi destek kabul eder, bağış alır.

Turizm sektörünün gelişen yeniliklere uygunluk göstermesine üyelerin yeniliklere duyarlı olmasına en gelişmiş teknolojinin tanıtılmasına olanak sağlayan çalışmalar yapar ve bu amaçla faaliyetlerde bulunur. Turizm işverenleri ve bu sektörde çalışan meslek duayenleri arasında bağı kuvvetlendirmek için gerekli çalışmalarda bulunur.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak, adına kurulan derneğimiz 8 kişilik kurucu üyesiyle ve 7 kişilik geçici yönetim kuruluyla çalışmalarına başlamıştır. Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra en kısa zamanda birinci olağan genel kuruluna giderek, mesleğimiz adına çalışmalarına tüm hızıyla devam edecektir.

ALANYAMIZIN, ALANYADA YAŞAYAN HOUSEKEEPERLARIN MESLEKTAŞLARIMIZIN VE HER ŞEYDEN ÖNCE HERKESİ KUCAKLAYAN, YALNIZ MESLEĞİ VE MESLEĞİNİN YARINLARI İ ÇİN, ÇALIŞAN BİR DERNEK OLMAK İÇİN YOLA DEVAM. MESLEĞİMİZ İÇİN YOLA DEVAM. MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN YOLA DEVAM. ALANYA VE ALANYATURİZMİ İÇİN YOLA DEVAM. TEKRARDAN HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN.

DAHA SONRA DERNEĞİMİZLE İLGİLİ DETAYLI AÇIKLAMALAR VE DUYURULARI GENİŞ KAPSAMLI OLARAK TÜM SOSYAL AĞLARIMIZDAN YAYINLANACAKTIR.

SAYGILARIMLA…

HAKAN HALİT YENİ