KITOB 2013 DEĞERLENDİRMESİ YAPTI

"Son üç yıllık verilerle yaptığımız değerlendirme gösteriyor ki;  5 Yıldızlı tesislerimizde, hak ettikleri fiyatlarla olmasa bile, sağlanan doluluk artışı Akdeniz çanağındaki rakiplerimiz ortalamasını yakalamıştır. Genel olarak sorunumuz olduğu üzere; özellikle bu tip tesislerimizde fiyat artışlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar ürün zenginliği sağlanarak yaratılmalıdır. Yatak satış fiyatlarındaki artış, hem 5 Yıldızlı tesislerimizin hizmet kalitelerini sürdürülebilir kılacak, hem de 5 Yıldızlı tesisler dışındaki otellerimizin doluluk ve yatak satış fiyatlarına olumlu yansıyacaktır.

5 Yıldızlı tesisler dışındaki tesislerimiz doluluk ortalamaları, yaz  ve kış sezonlarında olmak üzere ne yazıktır ki henüz; rakiplerimiz ortalamalarını yakalayamamıştır. Bu tip Tesislerimizdeki Yatak satış fiyatları, rekabet ortamında ayakta kalabilmek için giderlerini karşılayıp, hizmet kalitelerini iyileştirmek için yapmaları gereken iyileştirme  yatırımlarını gerçekleştirebilecek düzeyde değildir.

Genel olarak 2013 Yılı, yatak fiyatlarımızın artmamasına rağmen doluluklarımızın yükseldiği, turizm sektörünün anlaşılma ihtiyacının net olarak kavramdığı kritik bir yıl olarak tarihteki yerini alacaktır. Net turizm gelirimizin 400 milyon ABD Dolarından 700 milyona yaklaşması, Turizm sektörünün; ülkemiz ekonomisine katkı yapacak,  bütçe açıklarına çare olacak ve reel olarak büyüme sağlayabileceğimiz tek sektör olduğunu göstermiştir.

2013 Yılı uzun süreli çabalarımızla hem sektörümüzü, hem de ülkemizi iyi bir yerlere taşıyacağımıza olan özgüvenimizi sağladığımız bir yıl olmuştur.

Son üç yılda sağladığımız başarılarımıza bakarak 2013 Yılının son günlerini yaşadığımız bu günlerde, çabalarımızın takdir edileceği, geleceği nasıl daha iyi yapabilirizi konuşmamız gerekirken;  masamızda duran %30 zamlı elektrik faturalarını nasıl öderiz, artan personel giderlerimizle birlikte kalifiye eleman ihtiyacımızı nasıl ve nerelerden karşılayabiliriz, artan elektrik ve akaryakıt giderlerine paralel olarak yükselen girdi maliyetlerimize karşın,  artmayan yatak gelirlerimizle nasıl ayakta kalabiliriz endişeleri içerisinde kıvranmaktayız.

Yeni Yılın, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini dilerken, tüm dünyada yaşanan ekonomik krizlerden, çıkış yolu olarak görülen turizm sektörünün, ülkemizdeki sorunlara da ilaç olduğunun anlaşılarak gerekli çalışmaların zamanında yapılmasını temenni ederiz.

Aralık Ayı Doluluk Değerlendirmesi

Aralık 2013, 5Yıldızlı Otel doluluklarımız; 2012 Yılı Aralık ayındaki %54 doluluğa göre %20 ve 2013 Yılı Kasım ayı doluluğu olan % 65 doluluğuna göre de %9 artarak % 74 olarak gerçekleşmiştir.

5Yıldızlı Otel dışındaki Otel doluluklarımız;  2012 Yılı Aralık ayındaki %28 doluluğa göre %6 artış gösterirken,  2013 Yılı Kasım ayı doluluğu ayni kalarak  %34 olarak gerçekleşmiştir.

Aralık 2013 Ortalama doluluklarımız;  Aralık 2012'ye göre %13 ve bir önceki ay olan Kasım 2013'e göre de % 5 artış göstererek % 54 olarak gerçekleşmiştir.

Otellerimizin Yıl Başı Dolulukları

Yıl başı doluluklarımız;  5Yıldızlu tesislerde % 97, 5Yıldızlı tesisler dışındaki Otellerimizde %74 ve Ülke ortalaması  %86 olarak gerçekleşecektir.

Yıl Başında kapalı Otel sayımız 12'ye yükselmiştir.

Yıllık Değerlendirme

2011 Yılında 5Yıldızlı Tesislerimizdeki doluluklar %50, 2012 Yılında %54 ve bu yıl da % 74 olarak gerçekleşerek ciddi bir artış trendi göstermektedir.

Buna rağmen 5Yıldızlı tesisler dışındaki Otellerimizin dolulukları 2011 Yılında %22, 2012 Yılında %28 ve bu yıl da %34 olarak gerçekleşmiştir.

 Ülke ortalamamız 2011 Yılında %36, 2012 Yılında %41 ve bu yıl da %54 olarak gerçekleşmiştir.

Sezonluk Değerlendirme

2011-12 Kış Sezonu Ortalama doluluğumuz  % 39 iken bu rakam 2012-13 Kış Sezonunda  %43'e yükselmiştir. 2013 Yaz (Nisan-Ekim) aylarına ait ortalama doluluğumuz, 2012 Yılı Yaz doluluğu olan %61'den %64'e yükselmiştir.