TTYD’DEN TÜİK VE GİB’E ZİYARET

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu, sektörün kalkınma ve büyüme potansiyeline katkı sağlamak amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya ve Gelirler İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar’a birer ziyaret gerçekleştirdi.

TTYD’DEN TÜİK VE GİB’E ZİYARET

Dernek Başkanı Oya Narin’in başkanlığında TTYD heyeti, ilk olarak 11 Haziran 2024 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya başkanlığındaki TÜİK temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. TÜİK ile gerçekleşen görüşmede, Turizm uydu verilerinin açıklanmasıyla turizmde katma değer, gayri safi yurtiçi hâsıla ve işgücü piyasasına etki benzeri hesaplamaların doğrudan yapılmasının mümkün hale geldiği, bunun da turizm araştırmalarının önünü açacağı değerlendirildi. 

Toplantı sonunda, TTYD, sektörün kalkınma ve büyüme potansiyeline katkı sağlamak amacıyla veri altyapısı oluşturulması amacıyla TÜİK ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.  

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu daha sonra Gelirler İdaresi Başkanı Sayın Bekir Bayrakdar’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ile gerçekleşen görüşmede, Turizm Yatırımlarının Finansal Sürdürülebilirliğine Yönelik TTYD önerileri masaya yatırıldı.

Başkan Narin, Orta Vadeli Plan'da sektöre atfedilen gelir hedefini yakalayabilmek için turizm yatırımlarının sağlam bir finansal zeminde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu, bunun için atılacak adımların belirlenmesinde TTYD olarak işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.