KINDILÇEŞME’DE DANIŞTAY KARARI: HALKA AÇILSIN!

Bugün burada, 2004 yılından beri devam etmekte olan bir ayıba "DUR" demek için toplandık: Kındılçeşme Günübirlik Kamp Alanı'nın işgalinin hukuksuz olduğunun, Danıştay tarafından kesin olarak onanmış olduğunun haberini vermekten mutluyuz.

Evet, on yıllar boyunca biz bölge halkına ve Kemer'imizi ziyarete gelen turistlere günübirlik kullanım alanı ve orman kampı olarak hizmet vermiş olan Kındılçeşme Plajı, tam 11 yıldır hukuksuz bir işgal altındadır. Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içindeki bu nadide doğal alanımız, 2004 yılında usulsüz şekilde özel bir şirkete tahsis edilmişti. Fiili olarak da 7 yıldan fazla bir zamandır tamamen kapalı durmaktadır. Bu ayıbın tarihçesini kısaca hatırlatmak isteriz:

2004 yılında, 1. Derece Doğal SİT alanı, Milli Park ve orman alanı olan bu bakir alanımız, bizlerin haberi bile olmadan GÖK-AN Tur. İnşaat vs. Ltd şirketine kiraya verildi. 2009 yılında ise, önce zamanın Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Beydağları Sahil Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planında Kındılçeşme için korkunç bir revizyon yapıldı, hemen ardından da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kındılçeşme Kamp Alanı'nda yeni bir "Uygulama İmar Planı" onaylandı. Bu imar planıyla, Kındılçeşme'nin doğal dokusunun tahrip edilmesinin önü açılmış oldu. Nitekim, hemen ardından inşaatlar başlamıştı ve bugün, bakir Kındılçeşme Orman Parkımız villalarla doldurulmuş, ağaçları katledilmiş, adını aldığı çeşmesi bile yıkılarak bir viranelik haline getirilmiştir.Elbette, bu haksız işgale karşı sessiz kalınmamıştı. 2009 yılında, Antalya Baro Başkanlığı, Antalya Mimarlar odası ve 10 vatandaşımızla birlikte, yasalara, hukuka aykırı bu izin ve imar planlarına karşı dava açılmıştı. Aynı yıl Kasım ayında Danıştay ilgili plan hükümlerinin yürütmesini durdurmuş, bilirkişi raporunun ardından da tümden iptal etmişti.

Bugün vermek istediğimiz sevindirici haber, temyiz edilmiş bu iptal kararının Danıştay tarafından onanmış olmasıdır. Evet, Kındılçeşme Günübirlik Orman Kampı için verilmiş bütün izinler ve yapılmış imar planlarının hukuka aykırı olduğu artık kesin olarak hükme bağlanmış bulunmaktadır. Yasal süreç sona ermiştir. Yasal süreç, Kındılçeşme'nin halka ait olduğunu, derhal halka iade edilmesi gerektiğini hükme bağlayarak sona ermiştir. Bu onama kararının ardından, Kındılçeşme Kampı içindeki bütün yapılar KAÇAKTIR.  Kamp içinde faaliyetini sürdüren şirket İŞGALCİDİR.
Kemer bölgesinde faaliyet gösteren 16 STK'dan oluşan biz Kemer Sivil Toplum Platformu temsilcileri, Danıştay'ın söz konusu onama kararının ardından Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nü, Beydağları Sahil Milli Parkı Müdürlüğü'nü görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Kındılçeşme Günübirlik Kamp Alanı'nın gün geçirilmeden boşaltılmasını, içindeki kaçak villaların yıkılmasını, alanın doğal yapısının ve peyzajının restore edilerek yeniden biz halkın kullanımına kazandırılmasını talep ediyoruz. Bunlar yapılmadan geçirilecek her gün, artık, bizlerin 7 yıldır süren mağduriyetinin bilerek ve isteyerek uzatılması, haklarımızın kasten gasp edilmesi anlamına gelecektir. Kemer Kaymakamlığı'nı ve Kemer Belediyesi'ni de bu konuda halka destek olmaya, Kındılçeşme'nin halka iadesi işleminde üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz.

Kemer Doğa Dostları Derneği
Kemer Esnafları ve Turizmcileri Derneği
Kemer İş Adamları Derneği
Kemer Karadenizliler Derneği
Kemer Enduro Kulübü
Kemer Sanayi Kooperatifi
Kemer Motor Sporları Derneği
Kemer Yörükler Derneği
Türk Kadınlar Birliği Kemer Şubesi
Yeşil Kemer Spor Kulubü
Kemer Tüketiciler Derneği
Kemer Sanatçılar Derneği
Çıralıyı Sevenler Derneği
S.S. Ulupınar çevre Koruma ve Geliştirme Kooperatifi
Alevi Kültür Dernekleri Kemer Şubesi
Phaselis İnisiyatifi
Kuzdere Gönüllüleri