Türkiye Araştırmalar Merkezi Göçmenlerin Uyumuna İlişkin Daha İyi Çerçeve Koşullar Öneriyor

Türkiye Araştırmalar Merkezi´nin 10 maddelik katalogunda yer alan iyileştirilmesi zorunlu çerçeve koşullar şöyle sıralanıyor:

1.            Son yıllarda gerileyen vatandaşlığa geçiş sayıları güçlü bir kampanya ve kolaylaştırılmış koşullarla yeden yükseltilebilir. Vatandaşlığa geçişlerin yükseltilmesi  politik katılım sayesinde etkin temsil olanağı sağlayacağından gerçekçi bir uyum politikası için zorunludur.

2.            Göç yasası´nın bu hafta gerçekleştirilen değişiklikler aile birleşimlerini zorlaştırdığı gibi beraberinde  Almanya´da yaşam yönünde kararı ve bu bağlamda Alman toplumuyla birlikte kimliklenmeyi zorlaştırmıştır.

3.            PISA araştırmalarının sonuçlarında göçmen çocuklarının genel ortalamasının düşüklüğü, eğitim sisteminde değişiklik yapılması zorunluluğunu göstermektedir. Üçe bölünmüş eğitim sisteminde erken yaşlarda kapatılan yükselme şansları, „fırsat eşitsizliğine dayalı“ okul sisteminde yeniden bir gözden geçirmeyi zorunlu kılmaktadır.

4.            Yüksek nitelikli işgücünün Almanya´ya getirilmesi hala komplike ve kimi durumlarda imkansız haldedir. Toplum ve ekonominin global toplumun gerekliliklerini yerine getirmek üzere bu durumu değiştirerek, göçmenlere karşı daha açık olması gerekmektedir.

5.            Önceden olduğu gibi şimdi de Almanya´da yüksek dozda bir yabancı düşmanlığından söz etmek mümkündür. Bu yalnızca toplumsal uyumu engellememekte, aynı zamanda tüm bölgenin gelecek şanslarının  önünü tıkamaktadır. Bu konu siyasilerce uygun biçimde ele alınmalıdır. Bu medyada yabancı düşmanı kavramların domine hal aldığı dönemlerde de sürdürülebilmelidir. Okullarda öğrencilere hoşgörü ve kültürel farklılıklara rağmen diyalog konusunda yetenekler kazandırılmalıdır.

6.            Avrupalı İslam´ın desteklenmesi ve uyumu Alman toplumunu için yerine getirilmesi gerekn önemli bir ödevdir. Hukuki eşitlik açısından, Müslümanlar´dan bütünsel bir temsili organizasyon talep etmeyen, pragmatik yollar bulunmalıdır. Uzun yıllardır talep konusu edilen tekil bir yapı zaten İslam için yabancı bir yapılanmadır.

7.            İç barış sorumlu dış politika anlayışı benimsenmeksizin mümkün değildir. „Anti-terör savaşı“ ve Ortadoğu´daki durum, çok sayıda göçmeni de pozisyonlarını belirlemeye zorlamaktadır. Uluslararası siyasetteki militarize oluşa karşı bir konum belirlenerek, bu konuda uluslararası partnerlerin de bu yöne çekilmesine çalışılmalıdır.

8.            Göç şimdiye kadar olduğundan daha yoğun biçimde Alman kimliğinin bir parçası haline getirilmeli ve özellikle tarih derslerinde daha yoğun biçimde ele alınmalıdır. Bu şekilde göçmenlere uzun vadade Almanya´ya aidiyet hisleri kazandırılabilir.

9.            Sıfır tarifeli uyum sağlanamaz. Özellikle göçmen örgütlerinin aktif vatandaşlar toplumuna güçlü biçimde dahil olabilmeleri için desteğe, bilhassa finansal bağlamda ihtiyaçları bulunmaktadır. Alman sivil toplum örgütlerinin de interkültürel açılımlar geliştirmek üzere desteğe ihtiyacı bulunmaktadır.

10.        Toplumların uyum yeteneği temelde onların etnik ve kültürel farklılıklarına değil, onların toplumsal şansları arasındaki mesafeye bağlıdır.