YEREBATAN SARNICI HER AN ÇÖKEBİLİR!

.... Tarihi Yarımada’nın araç trafiğine kapatılması, Yerebatan Sarnıcı’nı büyük bir tehlike ile karşı karşıya getirdi. Turist rehberleri uyarıyor: “Hemen önlem alınmazsa Yerebatan Sarnıcı, ileride hesabını veremeyeceğimiz bir biçimde zarar görebilir, hatta çökebilir!”

 
Sultanahmet ve Civarı Yayalaştırma Projesi kapsamında 20.05.2010 tarih ve 2010/3-3 Sayılı UKOME kararı ile Sultanahmet Meydanı yayalaştırıldı. 7 Haziran’dan itibaren araç trafiğine kapatılan meydanda, turist otobüsleri için bazı indirme ve bindirme noktaları belirlendi. Bu noktalardan biri de Yerebatan Sarnıcı’nın üzerindeki yol. İşte bu yol bugünlerde turizm sezonunun en hareketli günlerinin yaşanması sebebiyle yoğun bir trafiğe sahne oluyor. Tonlarca ağırlığıyla yüzlerce tur otobüsü her gün Yerebatan Sarnıcı’nın üzerinden geçiyor ve geçmekle kalmıyor indirme noktası olduğu için onlarca araç o noktada oyalanıyor. Bu ağır trafiğin tarihi yapıya her geçen gün daha da çok zarar verdiğine dikkat çeken turist rehberleri, bu konuda önlem alınması için yetkilileri uyardı.
 
Kültür Bakanlığı İstanbul 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun Yerebatan Sarnıcı önündeki yolun ağır trafiğe kapatılması konusundaki 3-12-1997 tarih ve 9108 sayılı kararını hatırlatan İstanbul Turist Rehberleri Odası (İRO), bu karardaki şu cümleye dikkat çekti: “Emiönü, 38 ada, 35 parselde yer alan Yerebatan Sarnıcı hakkında hazırlanan raporlar doğrultusunda yolun ağır trafiğe kapatılmasına, metro ve taşıtlardan dolayı meydana gelen titreşimlerin yapıya verdiği zararın sürekli kontrol edilmesi ve ölçülmesi, restoratör ve statikçilerin işbirliği ile hazırlanacak sağlamlaştırma projesinin kurulumuza getirilmesine karar verildi.”
 
Konuyla ilgili uzmanlarla görüş alışverişinde bulunan İRO Yönetim Kurulu, yukarıdaki raporu da hatırlatarak yetkili kurumlara yönelik bir uyarı yazısı gönderdi ve Yerebatan Sarnıcı önündeki yolun trafiğe hemen kapatılmasını talep etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere İstanbul Valiliği, Büyükşehir ve Fatih Belediyeleri, turizm sektör temsilcilikleri gibi ilgili kurumlara sadece uyarı yazısı göndermekle kalmayan İRO, konuya ilişkin çözüm önerilerini de aktardı. İRO, ayrıca İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu makamında ziyaret ederek, tehlikeye ilişkin kaygılarını iletti.
 
Genel olarak Sultanahmet Meydanı yayalaştırma çalışmalarından oldukça memnun olduğunu dile getiren İRO’nun Yerebatan Sarnıcı’nın karşı karşıya kaldığı tehlikeye dur demek için öne sürdüğü çözüm önerileri şöyle:
 
 
• Yerebatan Caddesi'nin Tramvay yolundan Alay Köşkü Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar uzanan bölümünün tümüyle trafiğe kapatılması.
• Tur araçlarının indirme-bindirme noktasının Yerebatan Sarnıcı'nın üzerinden Sultanahmet Parkı yanındaki eski otobüs durağına alınması.
• Kapalıçarşı yönüne devam edecek olan tur araçlarının Gülhane Parkı-Alay Köşkü karşısındaki Alay Köşkü Caddesi'nden yukarı doğru çıkarak Cağaloğlu Hamamı yanından Nuruosmaniye yönüne devam etmesinin sağlanması.
• Alay Köşkü Caddesi'nin bu geçiş için tek yön olarak (aşağıdan yukarıya doğru) düzenlenmesi ve araçların geçişinin mümkün olabilmesi için bu caddede park yasağı uygulanması.... ( İstanbul Rehberler Odası )