YABANCI TURİSTLERİN KARTLI ÖDEMELERİ %72 ARTTI

Ödemelerin yarısı havayolları, konaklama ve giyim sektörlerinde gerçekleşirken, 2017 yaz döneminde yabancı turistler kartlarla en çok İstanbul'da ödeme yaptı.

Yabancı turistlerin Türkiye'de yaz tatilinde yaptığı harcama geçen yıla göre yüzde 72 arttı.  Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre haziran ve eylül ayı arasını kapsayan yaz tatili döneminde yabancı kartlarla yurtiçinde 10,9 milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 6,3 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Bu artışla beraber 2016 yılının Haziran-Eylül döneminde yüzde 3 olan yurtiçinde yapılan kartlı ödemeler içindeki yabancı payı 2017 yılının aynı döneminde yüzde 5'e ulaştı. Yabancı kartlarla yapılan ödemelerin ortalama işlem tutarı 449 TL olarak gerçekleşirken, bu ödemelerin yüzde 31'ini internetten yapılan kartlı ödemeler oluşturdu.

Tablo 1: Yabancı Kartlarla Yurtiçinde Yapılan Kartlı Ödeme Tutarı

Yabancı Kartlarla Yapılan Ödemeler

2016 Haziran-Eylül

2017 Haziran-Eylül

Değişim

Tutar (Milyar TL)

6,3

10,9

%72

Yurtiçinde Yapılan Kartlı
Ödemeler İçindeki Payı

%3

%5

 

Yabancı kartlarla yapılan ödemelerin yarısı havayolları, konaklama ve giyim sektöründe gerçekleşti
Yabancı kartlarla yurtiçinde yapılan ödemelerin sektör detayında dağılımı incelendiğinde ise en fazla payın yüzde 22 ile havayolları sektöründe olduğu görülüyor. Havayolları sektörünü yüzde 18 pay ile konaklama, yüzde 14 pay ile giyim ve aksesuar, yüzde 7 pay ile market ve AVM ile kuyumculuk sektörleri takip ediyor.
 
Tablo 2: Yabancı Kartlarla Yapılan Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL)

Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL)

2017 Haziran-Eylül

Yabancı Kartlarla Yapılan Ödemeler İçindeki PayıHavayolları

2.406

%22


Konaklama

1.970

%18


Giyim ve Aksesuar

1.522

%14


Market ve AVM

801

%7


Kuyumcular

750

%7Yabancı kartlarla yapılan ödemeler 5 ilde yoğunlaşıyor    

Yaz döneminde yapılan kartlı ödemelerin il bazında dağılımı incelendiğinde, turistlerin en fazla ödeme yaptığı ilin İstanbul olduğu görülüyor. Yabancıların Türkiye'de yaptığı kartlı ödemelerin yüzde 49'u İstanbul'da yapıldı. İstanbul'u takip eden iller ise Antalya, Muğla, İzmir ve Trabzon oldu. Bu illerimizde yapılan işlemlerin, yabancıların yaptığı tüm kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 85 oldu.

Tablo 3: Yabancı Kartlarla Yapılan Ödeme Tutarının İl Bazında Dağılımı

İl

Yabancı Kartlarla Yapılan Ödeme Tutarı Dağılımı

İstanbul

%49

Antalya

%22

Muğla

%9

İzmir

%3

Trabzon

%2


Toplam kart adedi 188 milyonu aştı

Öte yandan BKM 2017 yılı Eylül ayı verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre eylül ayı sonunda Türkiye'de 61,3 milyon adet kredi kartı, 127,3 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2016 yılının Eylül ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 6 artış gösterirken, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış görülüyor.

Banka kartı ile ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı %11'e ulaştı

Banka kartları ve kredi kartları ile eylül ayında toplam 57 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 50,9 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 6,1 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartı ile ödemelerde yüzde 37, kredi kartı ile ödemelerde ise yüzde 14 oldu.