TÜRKİYE ÖNE ÇIKTI

BM Turizm Dünya Turizm Barometresine göre ziyaretçi sayısı 2024 ilk çeyrekte 2019 seviyelerine yaklaştı. (97’si toparlandı). İlk çeyrekte 2023’e göre % 20 artışla 285 milyon ziyaretçiye ulaşıldı.

TÜRKİYE ÖNE ÇIKTI

Gelir artışında Türkiye dikkat çekti

BM Turizm Dünya Turizm Barometresine göre birinci çeyrekte gelir bakımından en iyi performansı sergileyen ülkeler içinde, Sırbistan (yüzde +127), Türkiye (yüzde +82) ve Pakistan (yüzde +72) öne çıktı.

Türkiye revize rakamlarla ilk çeyrekte % 5,4 artışla 8,78 milyar Dolar gelir kazandı. 2023’te 8,33 ve 2019’da 4,84 milyardı. 2019’a göre gelir artışı eski seride % 71,4 olurken revize seride % 81,3 oldu.

2023’te dünya turizmi

2023 yılında dünya çapında tahmini 1286 milyon uluslararası turist (gecelik ziyaretçi) kaydedildi; bu, 2022’ye göre %34’lük bir artış. Uluslararası turizm, güçlü bastırılmış talebin desteğiyle salgın öncesi seviyelerin %88’ini toparladı.

Turizmin doğrudan gayri safi yurt içi hasılasına ilişkin ön tahminler, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatlerin etkisiyle 2023’te 3,3 trilyon ABD dolarına veya küresel GSYİH’nın %3’üne işaret ediyor; bu, 2019’dakiyle aynı seviyede.Uluslararası turizm gelirleri, ön tahminlere göre 2023 yılında 1,4 trilyon ABD dolarına ulaştı; bu, 2019 yılında destinasyonlardan elde edilen 1,5 trilyon ABD dolarının yaklaşık %93’üdür.

Turizmden elde edilen toplam ihracat gelirlerinin (yolcu taşımacılığı dahil) 2023’te 1,6 trilyon ABD doları olacağı tahmin edilmektedir; bu, 2019’da kaydedilen 1,7 trilyon ABD dolarının neredeyse %95’idir.