TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 58'İ TATİLE GİDEMİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ‘Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması' sonuçlarına göre, halkımızın yüzde 58.3’ü evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ‘Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması' sonuçlarına göre, halkımızın yüzde 70.4’ü konut ve konut masrafları dışında hayatını taksitlerle sürdürüyor. 2018 yılı verilerine göre, nüfusun yüzde 70.4’ü konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri veya borçları olduğunu, yüzde 58.3’ü evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamadığını ve yüzde 11.5’i konut masraflarının hanelerine çok yük getirdiğini ifade etti.

Araştırma, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı payın da bir önceki yıla kıyasla, 0.2 puan artarak yüzde 47.6 çıktığını, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun payının 0.2 puan azalarak yüzde 6.1’e indiğini gösteriyor.