TÜRKİYE'DE İKAMET EDEN YABANCI UYRUKLU SAYISI KAÇ OLDU?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2018 yılı sonuçlarına göre, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu nüfus 1 milyon 211 bin 34 kişi oldu.

TÜRKİYE'DE İKAMET EDEN YABANCI UYRUKLU SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye nüfusunun yüzde 1,5’ini oluşturan yabancı uyruklu nüfusun %49,7’sini erkekler, %50,3’ünü ise kadınlar oluşturdu.

2013 yılı ve öncesinde gelip 31 Aralık 2018 tarihine kadar kesintisiz olarak ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu nüfusun oranı %11,9.  2018 yılında gelip yılsonuna kadar kalanların oranı ise %39,1 oldu.

Ülkemizde 2018 yılında ikamet etmeye başlayan ve 31 Aralık 2018 tarihine kadar kesintisiz olarak kalmaya devam eden yabancı uyruklu nüfusun cinsiyete göre dağılımı incelendi.  Buna göre nüfusun %51,3’ünü erkekler, %48,7’sini ise kadınlar oluşturdu.

Diğer yandan 2013 ve öncesinde ülkemize gelip ikamet etmeye devam eden yabancı uyruklu nüfusun %46,4’ünü erkekler, %53,6’sını ise kadınlar oluşturdu.

2018 yılında Türkiye’de yaşayan 1 milyon 211 bin 34 yabancı nüfus içinde, 2013 yılı ve öncesinde gelip kesintisiz olarak ülkemizde ikamet edenlerin vatandaşlık ülkesine göre dağılımına bakıldığında;

Yüzde 30,7 ile Almanya uyruklular ilk sırada yer aldı.

Almanya’yı sırasıyla; yüzde 6 ile Avusturya, yüzde 5,1 ile Azerbaycan, yüzde 4,6 ile Afganistan ve yüzde 4 ile Türkmenistan uyruklular izledi.