TURİZM SEKTÖRÜNDE 1 MİLYON YENİ İSTİHDAM

İnşaatta 1 milyon, turizmde 1 milyon, sağlık 800 bin, bilişimde 60 bin, finans sektöründe 72 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon yeni istihdam yaratılacak.

TURİZMDE 1 MİLYON İSTİHDAM

Turizm sektöründe istihdam yüzde 80 artırılacak. 2023 yılına kadar 400 bin turizm çalışanı meslek içi eğitimden geçirilecek, 500 bin kişiye işgücü yetiştirme eğitimi verilecek. Yaklaşık 1 milyon istihdam yaratan turizm sektöründe çalışan sayısı yaklaşık ikiye katlanacak.

Sektördeki kayıt dışılık da yüzde 50 oranında azaltılacak. Sektörde çalışanların istihdam şartları iyileştirilecek, işgücü niteliği geliştirilecek, yabancı kaçak işçilik engellenecek. ( Kaynak:turizmaktuel )