TURİZM, EN ÇOK İSTİHDAM YARATAN 3.SEKTÖR

SGK tarafından açıklanan son verilere göre, turizm sektöründe çalışanların sayısı son bir yılda % 13,1 artarak 919 bin kişiden 1 milyon 40 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde ülke genelindeki sigortalı sayısı da % 5,1 yükselişle 13,3 milyon oldu. Böylece turizm sektörü, bir yılda sağlanan 642 bin kişilik toplam istihdam artışının % 18,8’lik kısmını denk düşen bir istihdam büyümesi elde etti. Eylül 2014’te 88 sektörden 67’sinde istihdam 1 milyon 85 bin kişi artarken, turizm bu artışın % 10’undan fazlasını sağladı. Bu dönemde 21 sektörde 443 bin kişilik istihdam azalması oldu. Turizm sektörü ulaştığı istihdam verileri ile ülke içindeki payını % 7,25’ten % 7,81’e çıkardı. Sektörde sigortalı çalışan sayısı*

Sektörde sigortalı çalışan sayısı*
 

 

2013

2014

Değişim

Yiyecek İçecek Hiz.

474.433

564.463

19,0

Konaklama

319.698

348.615

9,0

Spor, Eğl.Dinl.Faal

58.959

44.213

-25,0

Seyahat Ac.Tur Op.Hiz

55.768

59.439

6,6

Havayolu

10.444

23.308

123,2**

Turizm Toplamı

919.302

1.040.038

13,1

Türkiye Toplamı

12.679.379

13.321.597

5,1

Turizmin Pay,%

7,25

7,81

0,56 puan

*Eylül 2014 itibariyle, 4a kapsamındaki sigortalı sayısı.

**Yüksek oranlı artış, bu kapsama giren şirket sayısının artmasından kaynaklandı.

 

Sektörlerin istihdamdaki payı, %

(En çok istihdam olan 5 sektör)

Sektörler

2013 payı, %

2014 Payı, %

Perakende Tic.(Mot.Taşıt.Onar.Har)

9,34

9,26

Bina İnşaatı                       

8,83

8,91

Turizm toplamı

7,25

7,81

Toptan Tic.(Mot.Taşıt.Onar.Hariç)  

4,19

4,53

Kara Taşıma.Ve Boru Hattı Taşıma.  

4,98

4,47

*Eylül 2014 itibariyle, 4a kapsamındaki sigortalı sayısı.