SEÇİM AYDIN YAZIYOR, ''SAĞLIKTA ANKARA MODELİ''

Konaklama ve ulaşım


Sağlık konusuna verilen önem, kentlerimizde konaklama başta olmak üzere, tüm kent ekonomisine de etkili olacak sonuçlarla yansıyacaktır. Kentin tüm insanlar için sağlıkla yaşanabilir, ulaşılabilir olması ise tercih edilme anlamında üzerinde en çok durulan konudur.
Ankara’nın sağlıkta oluşturacağı model, hasta odaklı olmaktan çok, sağlığın korunması, ruh ve bedenin sağlık içinde olması, zinde yaşama şartlarını içeren özellikler taşıyabilecek bir yapıda ele alınacak genişliğe sahiptir. Bu nedenle, Anadolu Kültür ve Turizm İşletmecileri Derneği olarak da desteğimiz tam olacaktır.

Sayın Başkanın demecini, ülke açısından önemli olan dağınık yapılanmanın toparlanması açısından da bir derleme çağrısı olarak yorumluyorum. ATO toplantıları sırasında ATİD olarak çalışmalarımızı paylaşırken, Meclis bünyesinde oluşacak bir komisyonun, ülkenin tümünde, uluslararası sağlık normlarına uygun gelişmeler için gerekli olduğunu düşünüyorum.

Sağlık siteleri

Ankara’yı, sağlık konusunda bekleyen önemli gelişmeler arzusunda, Etlik ve Bilkent’te oluşturulması planlanan Entegre Sağlık Siteleri, sağlıkta öncülük yapabilecek yapılanmalar olarak, örnek bir nitelik de taşıyacaklardır. Ankara’da, tanıtılması ve uygulamalarla desteklenmesi gereken iyi ve kaliteli sağlık hizmetleri üretiliyor.
Sağlık Turizmi Derneği’nin, Ankara’da yapılması planlanan 2012 yılı kongresinin, bu açıdan yeni bir gündemle koordine edilmesi yararlı olacaktır.
Özellikle Tıbbi Deontoloji yanında, Sağlıkta Hukuk, Hasta Hakları, Tazminatlar, Sigortalar gibi temel konuların, Ankara Baromuzun ve üniversitelerdeki uzmanlarımızın destekleri ile tekrar ve yeterince ele alınması önem taşımaktadır. Önceki toplantılarda önerilen ve Uluslararası geçerlilik taşıyacak olan, Mutabakat Belgeleri, Türkiye’ye farklılık ve marka değeri sağlayacaktır.

Önemli bir tamamlayıcı

Hastalara destek olacak tercüman, tıbbi destek personeli gibi yardımcı kişilerin yetiştirilmesi ve sorumluluk alanı içinde olması, özellikle yabancılar ve tabii ki tüm hizmet alanlar açısından vazgeçilemeyecek bir gerekliliktir. 
Dünyada Dubai’de örneği görülen Sağlık Serbest Bölgeleri uygulamasının da, Ankara’da yeni yapılacak Sağlık Siteleri ve Turizm Sağlığı Bölümü bulunan özel hastanelerde, uygulama bulabileceğini düşünüyorum. Serbest Sağlık Bölgelerinde, hastaneler dışında ilaç üreten firmalar ve tıbbi malzeme firmaları da yer alıyor.
Ekonomi Bakanlığımızın verdiği desteklerin, önemli bir tamamlayıcısı olarak değerlendirdiğim Sağlık Serbest Bölgeleri, yabancılarla ilgili pek çok işlemin, sorunsuz halli anlamında önem taşımaktadır.

Ankara Modeli
 
Sağlık sadece hastaların değil, çevre ve ailelerin de içinde olduğu bir süreçtir. Konaklama, ulaşım, bilgilenme, Belediye hizmetleri ve tabi ki yetişmiş hizmet personeli ile bir bütün olduğunda sağlık hizmetinin verildiği yerdeki değeri de artırmaktadır.
Yurtdışında sağlanan desteklerin, yurtiçinde yapılacak uygulamalarla tamamlanması ve beklenen sonuçların alınması için, ATO’nun önderliğinde, Ankara’nın zengin sağlık envanterinden tüm dünya için bir Ankara Modeli geliştirilmesi, Türkiye’nin önderliğine de katkı sağlayacaktır.

Seçim AYDIN