SAĞLIK TURİZMİ ANTALYA'DA MASAYA YATIRILDI

SAĞLIK TURİZMİ ANTALYA'DA MASAYA YATIRILDI

SAĞLIK TURİZMİ ANTALYA'DA MASAYA YATIRILDI.. İZLEYİN..
 
Panel yönetimini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prf. Dr. Oktay Dinç yaparken, TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ayık, OSHAD Bölge Temsilcisi Ferhay Kayan, Güneş Sigorta Antalya Temsilcisi Adnan Semerci,THY Pazarlama ve Satış Naşkan Yardımcısı Halil İbrahim Polat,SATD Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Turgut,DEİK Sağlık Turizmi İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Uğur Genç,ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Vucidi Özen,Antalya Sağlık İl Müdürü Dr. Adem Bilgin de yaptıkları konuşmaları ile ‘Antalya’da Sağlık Turizmi Yatırımları’ hakkında görüşlerini açıkladılar.
 
Panel yönetimini Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Dinç yaptı.
 
‘Antalya’da Sağlık Turizmi Yatırımları’ konulu panel Duacı Köyündeki Ayka Vital Otel'de gerçekleştirildi.
 
Sağlık turizmi Antalya'da tartışıldı.
 
Sağlık turizminde neden "ANTALYA"?
 
Antalya Vali Yardımcısı Recep Yüksel

Vali Yardımcısı Yüksel, “ Birkaç aya sıkışmış olan turizmimizi 12 aya yaymamız gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz”

Antalya Vali Yardımcısı Recep Yüksel yaptığı açılış konuşmasında, " Birkaç aya sıkışmış olan turizmimizi 12 aya yaymamız gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Hem coğrafi anlamda, hem diğer özelliklere baktığımızda çok önemli bir noktada olan ilimizin gün geçtikçe özellikle sağlık turizmi konusunda çok daha rahat ulaşılabilir, çok daha standardı yüksek değerlerle bu alanda hitap edilebilir durumda olduğunu ifade edebilirim. Öyleyse kısa zamanda bize kılavuzluk edecek, önümüzü açacak o reçetenin, düzenlemelerin ve işbirliğinin önümüzde yer alması halinde beklediğimiz rakamlara ve hedeflere ulaşacağımızı söyleyebilirim" dedi.
 
Panele YÖRSİAD ( Yörük Sanayici İş Adamları Derneği ) Başkanı Semih BEKEN'de katıldı.
 
Antalya ili tüm hekim dağılımı
 
BAKA Genel Sekreteri Tuncay Engin

Engin, “2008 yılında 60 milyar dolar olan sağlık turizminden elde edilen gelirlerin, 2012 yılında 100 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir”

BAKA Genel Sekreteri Tuncay Engin İse yaptığı konuşmasında Sağlık turizmini değerlendirdi. Engin," 2008 yılında 60 milyar dolar olan sağlık turizminden elde edilen gelirlerin, 2012 yılında 100 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir. Sağlık turizminden yüksek gelir sağlayan devletlere bakıldığında Hindistan, Kosta Rika, Macaristan, Türkiye, Litvanya, İsrail, Ürdün, Tayland, Malezya, Güney Afrika ve Küba'nın başta geldiği görülmektedir. Hindistan Günümüzde, medikal turizmin merkezi olarak kabul edilmektedir. Bu ülke gelirlerini 2012 yılına kadar yaklaşık 2 Milyar dolara kadar yükseltmeyi hedeflemektedir."dedi.  Engin ,  Antalya'nın  sağlık turizmi açısından çok önemli bir merkez olduğuna da dikkat çekerken, " Antalya'nın  sağlık turizmi açısından temiz havası ve Türkiye Ormanlarının % 57 sini içinde barındırması, eşsiz güzellikleri ön plandadır. Özellikle yaşlı ve engelli turizmi konusunda geniş imkanlara sahip olması, halihazırda kışın gelen turistlerin % 80’lik bir kısmının yaşlı olması, termal tesisler olan  Afyon, Sandıklı gibi yerlere yakın olması, yapılacak yatırımlarda devletin kurum ve kuruluşlarının her konuda destek sağlaması ve Avrupa ve Orta doğu ülkelerine doğrudan uçuşların gerçekleştiği uluslararası havalimanının bulunması en büyük avantajlarıdır."dedi.
 
Antalya için veriler...
 
Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Adem Bilgin

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Adem Bilgin , “ Antalya’ya gelen 10 milyon turistin yaklaşık 150 bin gibi bir rakamının hastalanma potansiyeli var”

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Adem Bilgin ise geniş olarak Antalya’da sağlık turizmini değerlendirdi. Bilgin, " Sadece tedavisini olmak için bir ülkeden diğer bir ülkeye planlı olarak gidenlerin oluşturduğu turizme bir sağlık turizmi diyoruz. Turistin sağlığı ise, bir yere herhangi bir sağlık sorunu olmadan giden ve orada öngörülmeyen bir rahatsızlığın çıktığında burada turistin sağlığı hizmete giriyor. Antalya'mıza 10 milyon turist geliyor. Bu sayının % 1-1.5 gibi bir rakamı hastalanma riski var. Yani 10 milyon turistin yaklaşık 150 bin gibi bir rakamının hastalanma potansiyeli vardır" dedi.
 
ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Vucidi Özen
 
ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Vucidi Özen ,"Hindistan örneği sağlık turizmi açısından çok ciddi bir örnek teşkil etmektedir"

ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Vucidi Özen ise dünyadaki sağlık turizmini değerlendirdi ve Türkiye’de sağlık turizminin geleceğini özetledi. Özen, “ Hindistan örneği sağlık turizmi açısından çok ciddi bir örnek teşkil etmektedir. Hindistan bu konuda çok ciddi bir ilerleme kaydetmiştir.Bu ilerlemenin de en önemli nedenlerinden biri batıda eğitim almış doktorlarının olması ve hepimizin ortak dili olan İngilizcenin konuşulması çok önemli bir etkendir. Hindistan’ın gayri safi milli hasılasının içinde  sağlık turizminden aldığı pay   % 7 civarına yaklaşmıştır. Avrupa'da sağlık turizminde öne çıkan ülkelerin başında da Almanya gelmektedir. Almanya’nın sağlık harcamalarında 245 milyar Euro bir bütçesi vardır. Ve bu gayrı safi milli hasıla içinde % 10.5 lara varmaktadır. Bu da Almanya’nın sağlık sektörünü otomotiv sektöründen bile önünde gelen bir sektör yapmaktadır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'deki sağlık sektörü 2010-2013 yılları arasında % 16 büyüyecek ve 2015'de yaklaşık 1 milyon sağlık turistinin gelmesi beklenmektedir. Türk sağlık sektörü son yıllarda özel sektör yatırımları ile de hızla büyümektedir." dedi.
 
Antalya İline tedavi amaçlı gelen sağlık turisti sayısı
 
Tekirova Belediyesi ve GATAB Başkanı Yusufr Üras, Çamyuva Belediye Başkanı Ahmet Can, Antalya Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Gürsel Kaya da panelde yerlerini aldılar.

Diğer katılımcılarında görüşlerini açıkladığı ‘Antalya’da Sağlık Turizmi Yatırımları’ konulu Panelde katılımcıların da soruları yanıtlanırken, saat 09.30 başlayan panel yaklaşık 4 saat sürdü.