OTELLERDEKİ KREDİ KULLANIMI ORANI NE DURUMDA?

Turizmde işler açılınca; nakdi ve gayri nakdi daha az kredi alındı. Takipteki kredilerin oranı da yükselmiş göründü.

OTELLERDEKİ KREDİ KULLANIMI ORANI NE DURUMDA?

Turizm sektörünün bankalardan kullandığı kredi artışı; işlerin iyileşmesine paralel olarak geriledi. Buna karşılık, zamanında ödenemeyen ve takibe düşen kredilerde, oransal bir büyüme söz konusu oldu.

Turizmdatabank’ın BDDK verilerinden yaptığı analize göre;

2019 yılı 11 aylık dönemde, turizm sektörünün aldığı nakdi krediler % 10,7 daralarak 12,1 milyar TL oldu.
Bu dönemde, otellerin parasal yükümlülüklerine karşılık, bankalardan garanti olmasını istedikleri ve “gayri nakdi krediler olarak isimlendirilen kısım da % 26,3 düşüşle 250 milyon TL oldu.
Bu hacimsel düşüşlerin karşısında, % 4-5 dolayında olan takibe düşen miktarı; % 31,3 yükseldiği için, takip-batık oran da % 6,7’ye çıktı.

Otellerde durum

Öte yandan, banka kredilerinin % 75’inden fazlasını kullanan konaklama sektöründe d benzer eğilimler gözlendi.
2019 yılı 11 aylık dönemde, konaklama sektörünün aldığı nakdi krediler % 32, gayri nakdi krediler de % 3,8 daraldı. Bu hacimsel düşüşlerin karşısında, % 5 dolayında olan takibe düşen miktarı; % 43 yükseldiği için, takip-batık oran da % 6,9’a çıktı.

Turizm sektörü kredi kullanımı, milyar TL (Ocak-Kasım)

 

Nakdi Krediler

Gayri nakdi kredi

Takiptekiler

2018

13,66

0,34

1,93

2019

12,19

0,25

2,53

Değişim,%

-10,7

-26,3

31,3

Konaklama sektörü kredi kullanımı, milyar TL (Ocak-Kasım)

 

Nakdi Krediler

Gayri nakdi kredi

Takiptekiler

2018

13,18

2,38

0,16

2019

8,96

2,29

0,23

Değişim,%

-32,0

-3,8

42,9

Kaynak: BDDK, Turizmdatabank derlemesi