OTELCİLİKTE YATIRIM VE İŞLETME

Eyüp Babür, Kâmil Berk ve Tamer Yürükoğlu’nun, dünyanın önde gelen global ve yerel otel zincirlerinde elde ettikleri toplam120 yıllık birikimlerini paylaşmak üzere yayınlayacakları kitap serisinin ilki kitapçılarda.

OTELCİLİKTE YATIRIM VE İŞLETME

İçerik olarak yatırım kararından işletme aşamasına kadar geçen süreci ve işletme anlaşması alternatiflerini detaylı olarak ele alan bu kitabın, yatırımcıların, finans kurumlarının, danışmanların, otelcilik eğitim kurumlarının ve öğrencilerininve otelcilik profesyonellerinin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacakkapsamlı bir Türkçe kaynak olduğu belirtildi.

Yayınlanmasına Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı TUGEV ve Türkiye Otelciler Birliği TUROB tarafından destek verilen kitabın ilk bölümünde, Babür, Berk ve Yürükoğlu, yatırım kararı verilmeden önce göz önünde bulundurulması gereken pazar, potansiyel, rekabet, konum, tesis türü ve ölçeği, en verimli kullanım, fizibilite ve benzeri pek çok unsuru detaylı olarak ele almakta ve konuları örneklerle irdelemektedir.

Kitabın ikinci bölümünde ise gerek yeni yatırım, gerekse mevcut bir otelin işletilmesi ile ilgili olarak farklı işletme modeli alternatifleri değerlendirilmektedir.  Bu modeller arasında yerli veya yabancı otel işletme firmaları tarafından İmtiyaz (Franchise) veya Yönetim Anlaşması kapsamında işletme anlaşmaları öne çıkıyor ve bu anlaşmaların global pazarda kabul görmüş maddeleri örnekler ile detaylıca açıklanmaktadır.

Babür, Berk ve Yürükoğlu bu yönleri ile kitabın, yatırımcı ve işletmecilere olduğu kadar, otelcilik eğitimi alanında öğretim görevlileri ve öğrencilerin önüne iş dünyasından uygulamalar getirerek eğitim programlarına önemli bir katkı yaratacağına inandıklarını belirtmektedirler.

Kitabın sonunda bir de İnglizce-Türkçe otelcilik terimleri sözlüğü bulunmaktadır.

Otelcilik kariyerlerine 1980’li yıllarda başlayan Eyüp Babür, Kâmil Berk ve Tamer Yürükoğluotel, tatil köyü, rezidans ve karma tesis operasyonlarının tüm departmanlarında,yurt içi ve yurt dışında, yerli ve yabancı otellerde ve otel zinciri genel merkezlerinde çalışmışlar, genel müdür, bölge müdürü, başkan yardımcısı ve CEO pozisyonlarında yöneticilikyapmışlardır.

Otelcilikte Yatırım ve İşletme kitabı tüm on-line kitap satış sitelerinden ve seçkin kitapçılardanalınabilmektedir.