MÜZİK LİSANS BELGESİ ZORUNLULUĞU

Ortak ve açık mahallelerde müzik yayını yapan konaklama tesislerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında müzik lisans belgesi almaları ve 01.10.2023 tarihine kadar Bakanlığa bildirmeleri zorunlu hale getirildi.

MÜZİK LİSANS BELGESİ ZORUNLULUĞU

Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ şöyle:

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 08.06.2023 tarih ve 32215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile söz konusu tebliğe aşağıdaki madde eklenmiştir:

“(5) Bakanlıkça başvurularda, Bakanlıkça belirlenen tesisler için Kanun kapsamında alınması zorunlu tutulan sertifika ile Bakanlıkça zorunlu tutulan belgeler istenilebilir. Ayrıca, konaklama tesislerinde müzik kullanılması halinde, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ilgili federasyonlardan müzik lisans belgesinin alındığını gösterir belge de başvuruya eklenir”

Aynı tebliğe aşağıdaki geçici madde de eklenmiştir;

“Belgeli tesislerin müzik lisans belgesi alması için süre

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce belgelendirilen konaklama tesislerinin (basit konaklama turizm işletmesi belgeli olanlar dahil), 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen müzik lisansına ilişkin belgeyi 1/10/2023 tarihine kadar Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur. Aksi halde bu tesisler hakkında Kanun kapsamında işlem yürütülür.”

Bu bağlamda; ortak ve açık mahallerde müzik yayını yapan konaklama tesislerinin 01.10.2023 tarihine kadar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında müzik lisans belgesi almaları ve Bakanlığa bildirmeleri  zorunlu hale getirilmiştir.

Müzik Sektöründe Eser Sahipleri (MSF) ve Müzik Sektöründe Bağlantılı Haklar Federasyonu (MÜZFED) Bakanlıkça söz konusu lisans belgesini vermeye yetkilendirilmiş olup, konaklama tesisleri müzik lisans belgesi için başvurularını www.otellisanslama.org internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir. Müzik lisansının kapsamı, yıllık lisans tarife bedelleri ve lisans alan konaklama tesisi bilgileri anılan internet sitesinde ilan edilmektedir. Ayrıca 2023 yılı için belirlenen yıllık lisans tarife bedelleri ekte yer almaktadır.

Geçerli bir müzik lisansı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen konaklama tesisleri hakkında 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında işlem yürütüleceği belirtilmiştir.