MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. FİNANSAL TABLOLARINI AÇIKLADI

Martı Otel İşletmeleri A.Ş., özel hesap dönemine ait üçüncü çeyrek (01 Nisan 2023 – 31 Aralık 2023) konsolide finansal tablolarını açıkladı.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. FİNANSAL TABLOLARINI AÇIKLADI

Şirket ilk üç çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre; satışlarını yüzde 72 artışla 596.5 milyon TL’ye ulaştırdı. Aynı dönemde brüt karlılığında yüzde 102’lik artış kaydeden Martı Otel İşletmeleri A.Ş. konsolide net dönem karını ise yüzde 75 artışla 200.3 milyon TL’ye taşıdı. 

Türkiye turizminin köklü şirketi Martı Otel İşletmeleri A.Ş., özellikle yılın ikinci çeyreğini etkileyen sektör dışı dalgalanmaların yaşandığı 2023 yılına dair üçüncü çeyrek finansal tablolarını KAP’ta yaptığı duyuru ile açıkladı. Geçtiğimiz kış, konaklama tesislerinde kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştiren şirketin, 01 Mart 2023 – 31 Aralık 2023 tarihlerini içeren özel hesap dönemine ait üçüncü çeyrek finansal tablolarında pozitif oran ve rakamların yer aldığı görüldü. 

Konsolide net dönem karı yüzde 75 artışla 200.3 milyon TL’ye ulaştı

Martı Otel İşletmeleri A.Ş. 2023 yılı özel hesap dönemi ilk üç çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre konsolide olarak; cirosunu yüzde 72 arttırarak 346.5 milyon TL’den 596.5 milyon TL’ye, brüt dönem karlılığını yüzde 102’lik bir artışla 133.6 milyon TL’den 269.6 milyon TL’ye, net dönem karını ise yüzde 75 artışla 114.3 milyon TL’den 200.3 milyon TL’ye taşıdı. 

Şirket, Toplam Kaynak ve Özkaynaklarında artış kaydetti

Şirketin ilk üç çeyrekte, 01 Nisan 2022 – 31 Mart 2023 tarihleri arasını kapsayan bir önceki özel dönem yıl sonu konsolide verilerine göre; Özkaynakları yüzde 87’lik bir artış ile 4.09 milyar TL’den 7.6 milyar TL’ye, Toplam Kaynakları yüzde 75 artışla 6.6 milyar TL’den 11.6 milyar TL’ye, Konsolide Duran Varlıkları ise yüzde 82 artışla 6.2 milyar TL’den 11.4 milyar TL’ye ulaştı. 

Kısa vadeli borç oranını düşürdü, borç / özkaynak rasyosunu iyileştirdi

KAP’ta yayınlanan konsolide finansal tabloda, 01 Nisan 2023 – 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsayan üçüncü çeyrek hesap döneminde, yine bir önceki özel hesap dönemi yıl sonu verilerine göre şirketin; kısa vadeli borçlarını azalttığı, likiditesini arttırdığı, borç / özkaynak rasyosunda ise yüzde 16’lık pozitif yönlü iyileşme kaydettiği görüldü.