KUZEY ANADOLU GELECEĞİNİ TURİZMDE ARIYOR!...

Bölgesel destinasyonlar oluşturulmalıdır

Toplantı sırasında söz alan Gülsen Kırbaş, Kastamonu, Sinop ve Çankırı’nın turizm çeşitliliğine ve potansiyeline değindi. Tarihi ve doğal çevrenin korunması gerektiğini kaydeden Gülsen Kırbaş, aynı zamanda bölgesel destinasyon oluşturmanın önemini kaydetti.


Toplantıdan çıkan saptamalar ve talepler şu başlıklar altında toplanabilir

-Öncelikle bölgenin,  Küre Dağları ve Ilgaz Milli Parkları gibi çok önemli doğal değerleri, Hititlerden günümüze kadar neredeyse kesintisiz gelen tarihi değerleri, özgün ve otantik kültürel değerleri ile her türlü doğa turizmi ve aktivitesine imkan veren coğrafi yapısı, 200 km’lik sahil şeridi ile, çok geniş bir turizm çeşitliliğine olanak sağlayan bir yapıda olduğu;  Bu çeşitliliğin, bölgesel destinasyon yaratılarak, alternatif turizm bağlamında çok iyi değerlendirilebileceği kaydedildi.
-Kamunun, acilen bölgenin genel altyapısını ve turizm altyapısını tamamlaması gerektiği, özellikle duble yolların, havaalanının, Ilgaz Dağı tünelinin, demiryolunun tamamlanması gerektiği ifade edildi.
-Turizm eğitiminin geliştirilmesi, bu alandaki fakülte ve yüksekokulların acilen sektörün ihtiyacı olan eğitimli elemanları yetiştirmesi gerektiği kaydedildi.
-Bölgenin tüm aktörlerin katılımı ve çabasıyla yurtiçi ve yurtdışında etkin tanıtımının, pazarlamasının yapılması ve belli ürünleriyle markalaşması gerektiği gibi konular gündeme geldi.  


T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı:
T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı kanuna istinaden 25 Temmuz 2009 tarihli ve 27299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş bir bölgesel kalkınma kuruluşudur. TR82 Düzey 2 bölgesini (Çankırı-Kastamonu-Sinop illeri) kapsayan ajansın merkezi Kastamonu’dadır.