KRİZDE TÜRKİYE GELECEĞİNİ KAYBEDİYOR

Turizm istatistiklerindeki gerçek

Turizmdatabank’ın hazırladığı Kriz Sonrası Türkiye Turizmi Araştırması’na göre Türkiye turizminin önündeki en büyük tehlike, aile tatil pazarındaki gücünün çok gerisine düşerek, geleceğin müşterilerini kaybetmesidir.

Türkiye gelişmesinin en büyük dayanağı olan çocuklu aile pazarında 2015 yılında ciddi bir erime görüldü. Ülkemize gelen yabancı çocuk sayısı 5 yıl öncesinin seviyesine gerileyerek 5,5 milyondan 4,7 milyon düştü.

Almanya ve Rusya’da çocuk ve gençler yoğun

Bugün turizm verilerinin de ortaya koyduğu gerçekler, yaşanmakta olan krizin nasıl bir etki yaratacağını da gösteriyor.

Çocuk ve genç ziyaretçi sayılarındaki son gelişmelere bakıldığında, Almanya ve Rusya pazarının son derece hayati olduğu görülüyor.

Türkiye turizm verileri uzun vadeli serilerine bakıldığında, Türkiye’ye gelen turistlerin % 17-18’ini çocuk ziyaretçiler olduğu görülüyor. Son yıllarda 5,5 milyona ulaşan bu kitlede, azalan aile sayısı ile birlikte bu kitlede de düşüş gözleniyor.

En büyük kayıp Rusya pazarında

Kriz öncesi dönemde, gelen çocuk ziyaretçi içinde % 20 dolayında payı olan Rusya, son bir yılda % 16’lara kadar düştü. 2016’da ise bu pazar çok büyük kayıp içinde. Rusya’dan gelenlerin % 27-28’ini daha önceki yıllarda çocuklar oluşturuyordu.

Öte yandan Rusya’dan sonra % 17-18 payı olan Almanlarda da 2016 yılında çocuk ziyaretçi sayısı da erime yaşamakta. Bu pazardan gelenlerin % 16-17’ini daha önceki yıllarda çocuklar oluşturuyordu.

Diğer yandan gerileme içinde olan İngiltere pazarında da çocuk ziyaretçi sayısı azalıyor. Toplam çocuk ziyaretçiler içinde % 9,5 payı olan İngiltere son yılda % 8,9 dolayına gerilerken, 2016’da da düşüş sürüyor.

Antalya turizmi kaybedecek

Bulgulara göre, çocuk ve ailelerin kaybedileceği en büyük destinasyon Antalya turizmi. Antalya turizm verilerine göre, Türkiye’ye gelen çocukların % 44-45’i Antalya’da tatil yapmakta.

Bu pazarın kaybedilmesi de en çok Antalya’yı etkileyecektir. Onu İstanbul, Muğla ve Aydın’daki kayıplar izleyecek.

Pazarlardan gelen turist sayısında çocukların payı,%
(% 60’ı oluşturan pazarlar)

Kriz Öncesi

Kriz süreci

ALMANYA

16,7

15,5

RUSYA

27,4

22,2

İNGİLTERE

21,1

16,9

HOLLANDA

23,3

23,1

BELÇİKA

25,3

25,3

FRANSA

16,9

16

UKRAYNA*

20,0

14,6