KONGRE TURİZMİNİN YARARLARI YAYILIYOR

Selin Can UĞUR soruyor?

Toplantı turizminin önemine değinen yazılarınızı ilgi ile izliyoruz. Toplantıların turizm açısından olduğu kadar, işledikleri konuların yanı sıra düzenleri açısından da önemli olduğunu ve bu konuda kamuoyunun bilinçlendirilmesi için önerileriniz nelerdir?

Seçim Aydın cevaplıyor!

Değerli okurumuza toplantılardan beklenen turizm amaçlı sonuçlar kadar, birer iletişim aracı olmasını sağlayan ayırt edici özelliklerinin öne çıkarılması açısından açıklama fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum.

Kongre ve benzeri her türlü etkinliğin oluşturduğu turizm faaliyetleri Toplantı Turizmi adı altında ele alınmakta ve özellikle gelir getirici yönüyle tüm dünyada özel bir ilgi görmektedir. Bütünleşik yönü iyi değerlendirilebildiği takdirde, toplantı turizminin sağladığı yararlar halkalar halinde yayılmaktadır.

Toplantı kuralları  düzenleme ve katılım açısından da kendine özgü, çoğu kez de yazılı olmayan davranış kalıplarından oluşmaktadır. Düzenleyicilerin toplantıya ilgiyi artırmak amacıyla protokol ağırlıklı katılım listeleri hazırlaması, gerçekleşmediği takdirde toplantı düzeni ve değeri konusunda olumsuz izlenimlere neden olmaktadır. Bu nedenle toplantılar katılanların niteliğinden çok, konuları ve anlatılanların yapısı üzerine inşa edilmelidir.

Ayrıca, tüm davetlilerin sonuna kadar izlemeleri toplantıya, katılanlara ve düzenleyicilere karşı bir saygıdır. Protokol ve açılış törenlerinin hemen ardından toplantı salonundan ayrılanların pek de hoş olmayan bir izlenim bıraktığı açıktır. Mesaj verenlerin yanıtları ve görüşleri de beklemeleri gerekir. Yöresel konuların tartışıldığı toplantıları açılış konuşmalarından hemen sonra terk eden yöneticilerin herhangi bir mesaj alması da mümkün olmamaktadır. Bu nedenle fiziksel hazırlık kadar, etkinliğe katılım düzeni ve saygının dikkate alınması önem taşımaktadır.
Adı katılımcı  listesinde olan kişilerin bu konuda baştan karar vermesi ve buna uymaları  gerekir. Turizm işletmeleri ve bu konuda uzman acentelerin toplantının düzeni ve başarısı için harcadığı emeklerin başarılı sonuçlara ulaşması, özellikle katılım düzeni ile yakından ilgilidir. Çoğu kez bir yöre veya konuda bilgi verilmesi, uzman görüşlerinin uygulamaya yansıması karar vericilerce paylaşılmasını gerekli kılmaktadır.

Sayın okurumuzun sorusu, benim bu anlamda dile getirmeyi istediğim bazı konuların da ele alınması gereğini de ortaya çıkardı. Toplantı Turizminin bu anlamda sektöre olduğu kadar, yöreye de ekonomik ve düşünsel düzeyde katkısı olabilecek bilgilerle hizmet etmekten gurur duyacağını düşünüyorum. Turizm işletmelerimiz bulunduğu tüm yerlerde toplantı düzenleyebilecek imkanlar da sağlamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırladığı özel rehber bu konuda bir yol gösterici olabilecektir.

Bu nedenle toplantıların Anadolu’ya yayılması için öncelikle kamu kuruluşları tarafından bu hususta bir ilke birliğine varılmalıdır. Bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının yoğun olduğu Ankara’da yapılabilecek bir toplantının zorunluluk ve konuyla doğrudan ilgisi olmadığı sürece başka bir kentte yapılması ayrıca maliyet artışları da getirmektedir.
Kongre Turizmini geliştirmeyi hedefleyen planlar çerçevesinde öngörülen kentlerde toplantılar yoğunlaştığı sürece konuya yatkınlık da artacaktır. Toplantı sonrası ve öncesi etkinliklerle çevreye olan katkılar da artacaktır.

Duyurulduğu şekilde (günü, başlama ve bitiş saatleri, katılımcıları, davetlileri, etkinlikler v.b. ile) yerine getirilmesi zorunlu bir etkinlik olan toplantı  düzeni için en iyi çözüm, etkinliğin
Profesyonel kuruluşlarca ve bu konuda deneyimli acentelerce düzenlenmesini sağlamaktan geçiyor.