İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ’NDEN AB PROJESİ BAŞARISI

Proje kapsamında 148.500 Euro hibe ile desteklenmeye hak kazandı.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ’NDEN AB PROJESİ BAŞARISI

Proje koordinatörlüğünü Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Volkan Altıntaş’ın yaptığı “Augmented Reality Contents for Cultural Travel” başlıklı AB Ersmus+Programı Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-VET) kapsamında 148.500 Euro hibe ile desteklenmeye hak kazandı.

Proje ortakları arasında Türkiye’den Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, İtalya’dan Mina Vaganti NGO, Almanya’dan Comparative Research Network ve İspanya’dan Rising Pixel S.L. kurumları yer alıyor. Proje kapsamında kültür turizminin teknoloji ile birleşmesine yönelik çalışmalar farklı ülke örnekleri ile gerçekleştirilecek ve sonuçlar ülkelerin ilgili tüm turizm paydaşlarını içerecek şekilde kamuoylarıyla paylaşılacak.