HAYATA DESTEK DERNEĞİ'NİN ''AFET YÖNETİM PORTALI''YAYINDA!

HAYATA DESTEK DERNEĞİ'NİN ''AFET YÖNETİM PORTALI''YAYINDA!

www.afetyonetimportali.com

 
Bu nedenle Hayata Destek Derneği; afet yönetimi alanında çalışan kurum ve kuruluşların Türkiye’deki afet risklerini tespit etmek , olası afetlere ne kadar hazırlıklı olduğumuzu tartışmak, insani yardım ve afet yönetimi konusundaki ihtiyaçların analizini yapmak ve ileriye yönelik bir işbirliğinin temellerini atarak bilgi, tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla Afet Yönetim Portalının kurulmasına öncülük etmiştir.
 

Afet Yönetim Portalı, afetlere hazırlıktan, zarar azaltmaya, müdahaleden, yeniden yapılanmaya kadar afet yönetiminin çeşitli alanlarında çalışmalar yürüten kuruluşlar arasında bilgi paylaşımı ve ağ oluşumunu kolaylaştırmayı  amaçlamaktadır. Portal; kullanıcı dostu, bilgi sağlayıcı, ön yargıdan uzak, enformal ve iletişimi destekleyici bir yapıya  sahip olmayı hedeflemektedir.

Olası afetlere hazırlıklı olabilmek ve acil durumlara etkili bir karşılık verebilmek amacıyla kurulan platform; afet ve insani yardım alanlarında çalışan kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve bireylerin bir araya gelmesini sağlarken, kapasitelerini geliştirmek ve aralarında bilgi köprüsü kurmayı da amaçlamaktadır.

 
Portal üyeliği afet yönetimi, kalkınma ve insani yardım alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarla profesyonel veya gönüllük bağlantısı olan herkes için açık ve ücretsizdir.


Portala üye olan kişi ve kuruluşlar  afet yönetimi, kalkınma ve insani yardım alanlarıyla ilgili bilgi, yayın, link, etkinlik, haber ve duyuruları sektörden kişi ve kuruluşlarla doğrudan paylaşabiliyor; kurumsal logolarını siteye ekleyerek portalın bir parçası haline gelebiliyorlar.

 
Portal’a üyelik ve daha detaylı bilgi için; www.afetyonetimportali.com