DR. GÜNSELİ-DR. BÜLENT AKINSAL ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ AVUSUTRYA'DA

DR. GÜNSELİ-DR. BÜLENT AKINSAL ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ AVUSUTRYA'DA
Antalya Konyaaltı bölgesinde bulunan Dr. Günseli-Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nin hazırlamış olduğu, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından kabul edilmiş olan 2013-1-TR1-LEO01-49020 numaralı “Kendi Ayakları Üzerinde Durabilen Engelli Bireyler Yetiştirmek” isimli projenin hareketlilik faaliyetleri tamamlandı. Proje ile ilgili açıklama yapan Dr. Günseli-Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Altıntaş proje kapsamında engelli öğrencilerin refakatçi öğretmenleri ile Avusturya ve Danimarka’daki engelli okullara giderek burada yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini, bazı çalışmalara öğrencilerin aktif katılımının da sağladığını belirtti.
 
Okul müdürü Hüseyin Altıntaş konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Zihinsel engelli bireylerin faklı bir engeli olmalarından ötürü, onların toplumda normal insanlar gibi mesleki eğitim alarak çalışabilmesi, zihinsel engelli bireylerin topluma entegrasyonu ve onların daha kaliteli yaşam sürmelerine olumlu etki yapacaktır. Bunun için en önemli hedef “toplumla bütünleşme” olup bu amaçla zihinsel engelli bireylerin mesleki eğitim açısından geliştirilmeleri, bu konuyla ilgili Avrupa’da başarıyla gerçekleştirilen çalışmalara katılım sağlanması, bu uygulamalardan iyi olanların ülkemize transfer edilmesi gerekmektedir” dedi.


 
Proje ile okulda mesleki eğitim alan zihinsel engelli bireylerin Avrupa’daki eğitim ve staj faaliyetlerine katılarak farklı ve yenilikçi eğitim sistemlerini tanıması, bu sayede kendilerini mesleki ve sosyal olarak geliştirmesinin sağlandığını da belirten okul müdürü Hüseyin Altıntaş  proje ile okulun ve öğrencilerin artan mesleki deneyim, sosyal kaynaşma ve işbirliği etkinlikleri sayesinde Avrupa’daki zihinsel engelliler ile kaynaşma, bu sayede sosyalleşme kapasitelerinin geliştiğini de sözlerine ekledi.