Çýraðan yeni sezonda da sergilere ev sahipliði yapacak

Ýstanbul baþta olmak üzere Berlin, St. Petersburg, Dubai, Cenevre gibi kentleri konu alan serginin açýlýþý 2 Eylül’de yapýlacak.  ( turizmgazetesi.com )