BİR RÜYADAN FRAGMANLAR

Troya Müzesi 111. Yıl Sergi Salonu 05-30. Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

BİR RÜYADAN FRAGMANLAR

Birçok filozof ve sanatçı gibi Shakespeare, fantastik oyunu Fırtına’da; hayatı, güçlükleri ve geçiciliğini rüya metaforuyla vurgular; “Bir Rüyadan Fragmanlar” (Fragman: Lat. "kırık şey, parça" ) başlıklı sergi Shakespeare’in, bu sözlerinden esinle; insanoğlunun varoluş serüvenine dair kozmik bir rüyadaki kırık dökük imgelerine odaklanmaktadır.

İnsan türü kendisini varoluşun merkezinde konumlandırmış, evrenin ve içinde yaşadığı gezegenin kaynaklarının kendisine ait olduğuna dair sarsılmaz bir inanca kuvvetle bağlanmıştır. Bu inançla; kurulan ve yıkılan kudretli devletler, şehirler, kahramanlık destanları, göçler, savaşlar kitlesel yıkımlar ile tarih yazmış, bu tarihin anısını “kalıntılarını” yeryüzünün bağrında bırakmıştır. Günümüzde ise sosyal-politik krizlerin yanına iklimsel ve ekolojik krizleri de eklenmiş olan insan, hem kendi varlığını hem de gezegende yaşayan diğer türlerin yaşam hakkını tehlikeye atmaktadır. Ancak tüm hayatta kalma stratejilerine rağmen; yarattığı ve yaratacağı yıkımlar ve evrendeki sayısız kozmik tehlikeler bir yana, varlık kaynağı Güneş son evresinde hayatı sonlandıracak, tüm canlılık kozmik bir rüya içinde yok olacaktır.

“Bir Rüyadan Fragmanlar” başlıklı sergi; Pınarbaş’ın 2020 yılından günümüze, değişen ebat ve sayıda, insan varlığının düşsel sembolü olarak kadın erkek bedeni, portrelerinin yanı sıra, sosyal varlığını ve faaliyetlerini temsilen gerçek ile kurgu karışımı semboller, arma, flama gibi üretiği görsellerden oluşmaktadır. Pınarbaş’ın ürettiği görseller; Troya bağlamında; hırslı kral Agamemnon’dan, ayağı tez kahraman Akhileus’a, güzel atlar yetiştiricisi Hektor’dan, dillere destan aşıklar Helen ve Alexandaros’a, güç sahibi Olimposlu tanrılara, semboller, armalar, flamalar ise insanlığın destansı güç ve şöhret arayışının anonim düşsel imgelerine dönüşmektedir.

Pınarbaş bu görselleri üretilirken varlık ve yok oluş durumlarının kozmik öznesi olan güneş ışığının fotokimyasal etkisi kullanılmıştır. Bu etki için Güneş Baskı tekniği ile güneş ışığının fiziki ve kimyasal etkilerinden yararlanmış. Kumaş üzerine yerleştirilen nesnelerin kapladıkları alanı maskelemesi ya da nesnelerin kumaş ile gergin biçimde kaplanarak negatif-içbükey alanların güneş ışığından korumasına, maskelemeyen pozitif-dışbükey alanların ışığın ultraviyole etkisine maruz kalması sonucu rengini oluşturan pigment moleküllerinin aktifleşerek yapısının bozulmasına, yani solmasına ve nesnenin izinin ya da formunun kumaş üzerine aktarılması süreçlerini içermektedir. Böylece; yok olmuş veya yok olacak insan varlığının izlerine dair, gerçek ile kurgu karışımı kozmik ışık sayesinde görünür hale gelmiş “arkeo-düşsel” imgeler “Bir Rüyanın Fragmanları” ortaya çıkmıştır. İlyon,2023

YENER PINARBAŞ 

2004 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden mezun olmuş, 2008-2009 yıllarında öğrenci değişim programıyla Justus-Liebig Üniversitesi Sosyal ve Kültürel İncelemeler Bölümü(Sozial und Kulturwissenschaften), Sanat Pedagojisi enstitüsünde (Giessen/ Almanya ) eğitim almış, 2010 yılında Güzel Sanatlar Eğitimi Yüksek Lisans Programından, 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar Sanatta yeterlik programından mezun olmuştur. 

Sanat çalışmalarımda, disiplinler arası bir anlayışla üretimlerde bulunan sanatçı, 2006 yılında Avusturya Hükümeti Kültür Ofisi bursuyla Uluslararası Salzburg Güzel Sanatlar Yaz Akdemisinde; Shirin Neshat & Shoja Azari, Film-Video-Media ve Guiliam Bijl, Installation, Object Art and Mixed Media work shoplarına katılmıştır. Sanatçının eserleri 2006 ve 2008 yıllarında Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergilerinde, 2007 Yılında 10.Uluslarası İstanbul Bienali ‘’Gece Gezenler’’ video seçkisi gibi yurt içi ve yurt dışında pek çok sergide yer almıştır. 

2000 yılından bu yana serbest sanat üretimimin yanı sıra; Akbank Sanat, İfsak gibi çeşitli kültür sanat kurumlarında ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölümünde öğretim görevlisi olarak teorik ve pratik düzeyde sanat dersleri veren Pınarbaş, 2018 yılından itibaren Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’ında Dr.Öğretim Üyesi olarak akademik ve sanatsal çalışmalarını sürdürmektedir.