ANTALYA’DA SU ZAMMI İPTALİ UYGULANACAK MI?

İptal mi değil mi?

Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi, % 62,7 artırılan su fiyatlarına yaptığı itirazı kabul etti ve alınan kararı iptal etti.

Belediye 2015 yılında Otel, motel ve pansiyonlar için olan su fiyatını 2.15 liradan 3.50 liraya çıkarmıştı. Mahkeme zammı makul düzeyin üzerinde diyerek iptal etti.

İlk mahkemeler onaylamıştı

Daha önceki itirazlara rağmen Antalya 1 ve 2’nci idare mahkemeleri, ASAT’ı haklı bulmuş, otel, motel ve pansiyon için belirlenen su tarife ücretlerinde de karlılık ve verimlilik esaslarına ve hukuka aykırı bir durum olmadığını vurgulamıştı.

Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi ise ASAT’ın su satış işini karlılık ve verimlilik esaslarına göre yürütmesi gerektiğini ancak, fiyat artışlarının makul ve açıklanabilir düzeyde, ayrıca adalete ve hakkaniyete uygun olması gerekliliğine karar verdi.

5 yılda % 180

Diğer yandan Turizmdatabank’ın derlediği verilere göre Antalya’da konaklama tesislerine uygulanan su zamları son 5 yılda % 180 artırıldı. 2010 yılında 1,25 TL olan fiyatlar 2015’te 3,5 TL’ye yükseltildi.

 
Antalya’da Otel, Motel ve Pansiyonlar su fiyatı, TL

Fiyat

Değişim,%

2007

0,96

10,3

2008

1,03

7,3

2009

1,03

0,0

2010

1,25

21,4

2011

1,25

0,0

2012

1,5

20,0

2013

1,72

14,7

2014

2,15

25,0

2015

3,5

62,8

2016*

3,5

0,0


* İlave kararla Ticaret ve Sanayi Odasına veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı, Belediye veya İl Özel İdaresinden ruhsatlı,25 Odayı geçmeyen otel ve moteller ile tüm pansiyonlar için özel tarife 2,65 TL)