AJANS, YÖNETİM KURULU SEÇMEN LİSTELERİ YAYIMLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu seçimlerine ilişkin seçmen listelerini yayımladı. Açıklamada listelere yapılacak itirazların son tarihi 23 Kasım 2019 olduğu belirtildi.

AJANS, YÖNETİM KURULU SEÇMEN LİSTELERİ YAYIMLANDI

23 Kasım 2019’dan itibaren 10 gün süreyle itirazlar değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanacak ve 3 Aralık 2019 tarihinde seçmen listeleri kesinleştirilerek ilan edilecek.İtirazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığına (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Temsilciliğine hitaplı) yazılı olarak elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacak olup; posta yoluyla iletilecek itirazlar, bu postanın, itiraz süresi içerisinde Bakanlığa ulaşması halinde değerlendirmeye alınacak.

Söz konusu seçmen listelerine ilişkin görüş ve öneriler ile birlikte varsa maddi hataların düzeltilmesine yönelik talepler [email protected] adresine iletilebilecek.

https://tga.ktb.gov.tr/TR-246916/secmen-listeleri.html