51’NCİ ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

51’NCİ ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Kongreye, yurt içinden ve yurt dışından 1400 sağlık çalışanı katılacak. MS’den epilepsiye tüm nörolojik hastalıkların masaya yatırılacağı kongrede ayrıca özel sağlık kuruluşlarında çalışan nöroloji uzmanlarının yaşadıkları sorunlar tartışılacak.

Ana Tema Nöromüsküler Hastalıklar

Kongrenin bu yılki ana teması nöroloji pratiği içinde nadir görülen, büyük çoğunluğu genetik olmakla birlikte son yıllarda tedavi seçeneklerinin giderek arttığı “Nöromüsküler Hastalıklar” olarak belirlendi, Nörolojinin diğer alanlarının da dünyanın seçkin bilim insanları ve sağlık profesyonelleri tarafından tartışılacağı kapsamlı bir kongre gerçekleştirilmesi hedeflendi. Çocukluktan başlayarak yaşam boyu süren nöroloji hastalıklarında tanı konulduktan sonra tedavi ve takip süreçlerine de geniş çapta yer verilmekte.

Toplam 26 yarım gün, 5 tam gün kurs yapılması planlanan kongrede bu yıl nöroloji hemşirelerine yönelik birbuçuk günlük bir kurs düzenlenecek. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve mecburi hizmet görevini yürüten nöroloji uzmanlarının karşılaştıkları sorunlar son gün ayrı bir çalıştayda tartışılacaktır.

Nöroloji’de Meslek Hastalıkları ve Çevre Sağlığı Paneli

Günümüz koşullarında önemle ele alınması gereken Meslek Hastalıkları ve Çevre Sağlığı Paneli de Ulusal Nöroloji Kongresinde ayrı bir panelde ele alınacak. Konu ile ilgili çok kapsamlı çalışmaları olan Dr. İbrahim Akkurt’un da konuşmacı olduğu panele katılanların her biri adına TEMA vakfına fidan bağışı gerçekleştirilecek. Ayrıca European Environmental Neurology Başkanı Prof. Jacques Reis’ de Jacques kongremizin davetli konuşmacısı olarak çevrenin nörolojik hastalıklara etkisini anlatacak.

Dünyanın heryerinden nörologları ağırlanacak

Kongre, dünyanın dört bir yanından akademisyenleri, bilim insanlarını, sağlık profesyonellerini, sektörün önde gelen kuruluşlarını ve karar alıcılarını biraraya getiriyor. Yaklaşık bindörtyüz delegenin katılımı beklenen 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, günümüzde toplum sağlığı alanında en sık gündeme gelen nörolojik hastalıkları 6 gün boyunca, en son bulgu ve değerlendirmeleriyle tartışma masasına yatıracak. Alanında uzman konuşmacıların buluşmasında tartışılacak konular arasında, Nöromüsküler hastalıkların nörolojik problemlerinin genel nörolojik hastalıkları içinde önemli oranlarda ortaya çıkması ve ülkemizde nöromüsküler hastalıkların tanınması, önlenmesi, tedavi ve takipleri başlıca kongre konusunu oluşturmaktadır. 01 Aralık  tarihinde, 09:30 – 11:00 saatleri arasında gerçekleşecek“Nöromüsküler Hastalıklar” başlıklı ana konferansta  3 konu ve 3 güncel yaklaşım ele alınacak. Milan University, Department of Translational Medicine’ den Dr. Eduardo Nobile Orazio, University of Oxford, Department of Clinical Neurosciences, İngiltere den Dr. Kevin Talbot ve Porter Neuroscience Research Centerdan Dr. Carsten G. Bönnemann konuyla ilgili dikkat çekici birer konuşma yapacak ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacaklar.

Komşu ülke ve bölge nöroloji derneklerinin temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek olan “In The Region” toplantısında nörolojik hastalıkların sıklığı ve çevresel özellikleri tartışılarak güncel nöroepidemiyolojik çalışmalar aktarılacak.

Her açıdan nöroloji!

Beyin damar hastalıkları, Multipl Skleroz, Hareket Ve Yürüme-Denge Bozuklukları, Nörolojik Yoğun Bakım, Başağrısı, Epilepsi Nöroimmünoloji, Klinik Pratikte Botulinum Toksin Tedavisi, Çocuk Nörolojisi, Nöropatik Ağrı gibi konularda dünyadaki son gelişmelerin de anlatılacağı kongre, Türk Tabipleri Birliği ve Avrupa Nöroloji Akademisi (EAN) tarafından akredite edilmiştir.

Hem tartışacaklar hem yarışacaklar!

Nöroloji kongresinin geleneksel hale gelen ‘nöronlar yarışıyor programı’ bu yıl da sürprizleriyle kongrenin eğlenceli yüzü olacak. Nörologların katıldığı yarışma, bir bilgi yarışması niteliğinde düzenleniyor. Nörologlar bilginin esprili bir dille anlatımını da başardıklarını bu yarışma ile gösteriyorlar. Sanat ve tıbbın birbirini tamamladığı kongremizde pantomim sanatçısı Ulvi Arı’da nörolojik hastalıklarda ifade güçlüğünü sanatı ile canlandıracaktır. 12’inci Nöroloji Yeterlilik Sınavı’na da ev sahipliği yapacak kongredenöroloji hemşireleri de unutulmadı! Nöroloji hemşirelerine yönelik bir kurs düzenlenecek olan kongrenin en önemli konularından biri de özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve mecburi hizmet görevini yürüten nöroloji uzmanlarının karşılaştıkları sorunlar olacak.